Logo

Wszystkie kampanie

Zebrano: 5 942,63 zł
Zostało 363359 dni
10 000,00 zł

Mało kto wie, że w Polsce jest MŁODZIEŻ BEZDOMNA. Problem dotyka przede wszystkim byłe wychowanki i wychowanków instytucji - domów dziecka, placówek resocjalizacyjnych. Zdarza się też, że bezdomności doświadczają młode kobiety i mężczyźni, którzy choć wychowywali się w rodzinnym domu, nie zaznali w nim miłości i bezpieczeństwa. Bywa, że musieli uciekać przed przemocą. Co roku do Fundacji po DRUGIE po pomoc zgłasza się co najmniej 200 takich osób w wieku od 18 do 25 lat. Otrzymują dach nad głową i niezbędne wsparcie specjalistów.

Zebrano: 129,57 zł
Zostało 363361 dni
10 000,00 zł

Na co dzień wkładają mundur, by służyć Ojczyźnie. Policjanci, strażacy, żołnierze, strażnicy graniczni. Pilnują porządku, granic, jeżdżą na misje pokojowe w rejony ogarnięte wojną. Chcemy, by pracownicy służb mundurowych, kombatanci, weterani, a także ich rodziny byli objęci szczególną opieką medyczną, zwłaszcza w zakresie zdrowia psychicznego, które odbija się na ich zdrowiu fizycznym. Niestety, choroby zawodowe często nie są rozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu.

Zebrano: 267,52 zł
Zostało 363366 dni
10 000,00 zł

Nasze Stowarzyszenie prowadzi od lipca 2013 roku Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą "Nasz Dom" w Chrzypsku Wielkim. Placówka ta działa na zasadzie domu dziecka, mamy pod opieką 14stu wychowanków. Naszym celem i zadaniem jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, zaspokajanie podstawowych potrzeb potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania, wspieranie w nauce, rozwoju oraz rozwijaniu ich zainteresowań.

Zebrano: 747,99 zł
Zostało 363375 dni
10 000,00 zł

Zbieramy fundusze by móc działać dla dzieci i ich rodzin. Działamy od 1989 roku na warszawskim Powiślu na rzecz biednych, zaniedbanych dzieci zagrożonych zabraniem do domów dziecka. Jesteśmy psychologami, wychowawcami, asystentami rodzin i terapeutami, którzy pracują z dziećmi i rodzinami mającymi poważne problemy życiowe. Z powodu bezrobocia, biedy, chorób, nieporadności coraz więcej dzieci jest odbieranych rodzicom i kierowanych do domów dziecka. Naszą misją jest zapobieganie rozpadowi takich rodzin.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 363381 dni
10 000,00 zł

Do najważniejszych zadań Fundacji należą między innymi: wspieranie osób chorych na trąd w Indiach, czy w innych zakątkach świata; podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych; promowanie postawy tolerancji wobec inności, między innymi poprzez udzielanie pomocy grupom społecznie wykluczonym. Naszymi działaniami chcielibyśmy także, choć trochę, przybliżać różnorodność kultury Indii.

Zebrano: 123,23 zł
Zostało 363384 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy organizacją non-profit działająca na terenie Dolnego Śląska, głównie na obszarze Karkonoszy. Naszym zamiłowaniem jest wspieranie innych, pokazywanie im nowej innej drogi oraz umożliwianie pójścia właśnie tą ścieżką. Skupiamy swoją uwagę na dzieciach, młodzieży oraz osobach starszych. Dlatego też często nas spotkasz w domach dziecka, plac

Zebrano: 125,33 zł
Zostało 363392 dni
10 000,00 zł

Fundacja Dobrowskaz powstała dzięki zaangażowaniu grupy ludzi pragnącej wskazywać na “dobro” czynić je i dzielić się nim z innymi. Nasze działania skierowane są do dzieci młodzieży często zagrożonej wykluczeniem. Celem wszystkich działań Fundacji jest udostępnienie naszym podopiecznym możliwie najlepszych narzędzi, których wykorzystanie pomoże im stać się lepszymi ludźmi.

Zebrano: 843,64 zł
Zostało 363396 dni
10 000,00 zł

Idee i nauczanie św. Jana Pawła II zdefiniowały całe nasze życie. Patron Fundacji prosił, aby pomnikami ku Jego pamięci były realne działania na rzecz najsłabszych i potrzebujących, dlatego z pasją tworzymy i realizujemy autorskie projekty inspirowane Jego nauczaniem i ideami. Wyróżnia Nas to, że w sposób szczególny dbamy o Darczyńców i Wolontariuszy dostarczając im satysfakcji z pomagania - dzięki temu możemy systemowo i w sposób ciągły wspierać naszych Podopiecznych - osoby ciężko, nieuleczalnie chore.

Zebrano: 450,14 zł
Zostało 363402 dni
10 000,00 zł

Zaczynaliśmy w 2010 roku jako grupa 4 aktywnych osób. Obecnie tworzymy 21-osobowe stowarzyszenie prowadzące stałą, codzienną działalność w wyjątkowym na mapie Łodzi miejscu - Miejscu Spotkań / społecznym domu kultury (www.miejscespotkan.org). Czemu społecznym? Bo nie jest to typowa, instytucjonalna placówka kultury tylko miejsce tworzone przez lokalną społeczność - wypełnione ich pomysłami, tworzone na zasadzie oddolnych inicjatyw, maksymalnie odpowiadające na potrzeby mieszkanek i mieszkańców.

Zebrano: 87,46 zł
Zostało 363406 dni
10 000,00 zł

Pomagamy rodzinom w kryzysie: zagrożonym, rozbitym (z dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej) i tym, które odzyskały swe dzieci z placówek lub rodzin zastępczych. Wspieramy rodziny adopcyjne i zastępcze oraz osoby pracujące z dzieckiem i rodziną. Prowadzimy arteterapię, dogoterapię, treningi umiejętności wychowawczych, grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczne i rozwojowe, konsultacje specjalistyczne i terapię traumy. Do domów biologicznych wróciło już ponad 30 dzieci spośród uczestników naszych zajęć.

Zebrano: 445,31 zł
Zostało 363416 dni
10 000,00 zł

Pomagamy chorym i niepełnosprawnym w leczeniu, rehabilitacji i powrocie do zdrowia.

Zebrano: 220,63 zł
Zostało 363417 dni
10 000,00 zł

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Działamy od 2009 roku powołani do życia przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.