Logo

Wszystkie kampanie

Zebrano: 237,23 zł
Zostało 363825 dni
10 000,00 zł

Działamy po to by w naszej wsi wszystkim żyło się lepiej. Organizujemy kreatywne zajęcia dla dzieci, spotkania sąsiedzkie, pikniki. Wspólnie dbamy o środowisko wkoło nas. Angażujemy się w akcje charytatywne, wspieramy potrzebujących.

Zebrano: 53,83 zł
Zostało 363828 dni
10 000,00 zł

Idea powstała w dwóch kobiecych sercach – Ani i Kasi, z ogromnej potrzeby pomocy naszej planecie i istotom, na niej żyjącym. Sprzątamy naturę ukochaną, przyciągając do tej pięknej inicjatywy kolejnych bohaterów planety. Otworzyliśmy kolejny projekt - KUPUJEMY LAS, aby pozwolić mu żyć zgodnie z jego, a nie ludzkim planem. Każdy, kto pragnie kontaktu z naturą Natury, będzie mógł w takim lesie tą potrzebę zaspokoić. Zachęcamy wszystkich miłośników przyrody - dołączajcie do nas :)

Zebrano: 244,43 zł
Został 1 dzień
10 000,00 zł

Nasza fundacja powstała w 2015 r. Wcześniej przez kilka lat jako rodzina prowadziliśmy dom tymczasowy dla psów chorych, skrzywdzonych. Niestety zwierząt cierpiących , skrzywdzonych przybywało i powstała fundacja. Zajmujemy się głównie psami i kotami, starymi, chorymi , po ciężkich wypadkach. Mieszkają z nami w naszym domu . Dbamy o nie jak tylko możemy aby u schyłku swoich dni zaznały jak najwięcej ciepła i miłości .

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 363830 dni
10 000,00 zł

Połączyło nas przekonanie o potrzebie szukania drogi do edukacji jak najbliższej potrzebom dziecka. Organizujemy i prowadzimy placówki edukacyjne, warsztaty, pracownie.

Zebrano: 728,03 zł
Zostało 363836 dni
10 000,00 zł

Fundacja Terytorium Neutralne wspiera młodzież w zakresie szeroko rozumianej edukacji wykraczającej poza program szkolny, poszerzając jej zasięg o palące problemy współczesności, a także odnalezienie się w coraz bardziej skomplikowanej sytuacji geopolitycznej. Poza przygotowaniem do świadomego uczestniczenia w demokracji, Fundacja pomaga młodzieży w rozwoju twórczym, poszerzeniu horyzontów i perspektyw życiowych, a także odnalezieniu swojej drogi i wyborze kierunku kariery zawodowej.

Zebrano: 440,80 zł
Zostało 363859 dni
10 000,00 zł

Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie jest ogólnopolską organizacją prowadzącą działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz przestrzegania praw człowieka i zasad ochrony środowiska w biznesie. Pokazujemy kto i w jakich warunkach wytwarza produkty, które na co dzień kupujemy. Zastanawiamy się czy przy ich powstawaniu nie ucierpieli ludzie, zwierzęta i środowisko i szukamy etycznych i ekologicznych alternatyw.

Zebrano: 16 538,76 zł
Zostało 363868 dni
10 000,00 zł

W Fundacji UNAWEZA DAJEMY KOBIETOM SKRZYDŁA poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewniamy dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełniamy Ich marzenia. Pomagamy Kobietom w Polsce i na świecie.

Zebrano: 991,98 zł
Zostało 363876 dni
10 000,00 zł

Fundacja Emic - jesteśmy organizacją z województwa kujawsko - pomorskiego, wspierającą osoby z doświadczeniem migracyjnym. Pracujemy głównie w Toruniu i Bydgoszczy, a szczególnym miejscem jest dla nas Ośrodek dla Cudzoziemców w Grupie, w którym mieszkają osoby uciekające ze swoich krajów. Nasz zespół to 20-osobowa ekipa, w której w skład wchodzą lektorki języka polskiego, prawnicy, psycholożki, konsultantki, doradca zawodowy, specjalistki działań integracyjnych, adaptacyjnych i promocji. Pomóż nam pomagać! :)

Zebrano: 801,15 zł
Zostało 363881 dni
10 000,00 zł

Celem Fundacji jest wspieranie osób: - które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, - u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, - borykającymi się z chorobami przewlekłymi.

Zebrano: 334,45 zł
Zostało 363891 dni
10 000,00 zł

Działamy na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warun­ków prze­strzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspie­ranie ich rodzin.

Zebrano: 33,95 zł
Zostało 363893 dni
10 000,00 zł

Fundacja zajmuje się wspieraniem dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. W ramach Laboratorium Marzeń działa Laboratorium Pasji, które skupia się na rozwijaniu pasji i zainteresowań u dzieci z niepełnosprawnościami. Prowadzimy Akademię Piłkarską Pełnosprytni, w której dzieci z zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, spektrum autyzmu, wadami genetycznymi bezpłatnie korzystają z profesjonalnych treningów odnosząc sukcesy - regularnie uczestniczą w Ogólnopolskich Turniejach.

Zebrano: 1 966,34 zł
Zostało 363910 dni
10 000,00 zł

Świetlica Podwórkowa została powołana do życia pod skrzydłami Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego w grudniu 2006 roku. Działamy na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Łodzi, w okolicach: ul. Pomorskiej, ul. Sterlinga, ul. Kilińskiego (na terenie uznanym za jedną z łódzkich “enklaw dziecięcej biedy”).