Logo

Wszystkie kampanie

Zebrano: 137,71 zł
Zostało 364778 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie ma na celu: – działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich różnorakich potrzeb, w tym rehabilitacji; – niesienie pomocy osobom indywidualnym i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; – działanie na rzecz edukacji i oświaty, w tym w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia; – promowanie i organizowanie wolontariatu; – upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku; – promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364778 dni
10 000,00 zł

Koło puławskie TPBA prowadzi schronisko dla 40 bezdomnych mężczyzn oraz udziela pomocy dorażnej dla osób potrzebujących w postaci żywności , śr. higieny ,odzieży pozyskanych od darczyńców.

Zebrano: 127,67 zł
Zostało 364784 dni
10 000,00 zł

Od wielu lat ratujemy bezdomne koty. Kastrujemy, leczymy i szukamy nowych domów.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364784 dni
10 000,00 zł

Nasza historia zaczęła się dużo wcześniej niż sama Fundacja, a jej kształt jest efektem wielu przemyśleń i obserwacji potrzeb osób zmagających się z diagnozą choroby, czy osobistych doświadczeń życiowych. W naszej pracy dajemy „siebie” i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Wspólnie z chorym czy jego rodziną przeżywamy smutek, a kiedy trzeba – pomagamy ubrać zbroję i razem walczymy z przeciwnościami losu. Naszą misją jest pomoc potrzebującym.

Zebrano: 48,84 zł
Zostało 364785 dni
10 000,00 zł

Fundacja „Terapia to NIE WSTYD” powstała, by zmieniać przekonania ludzi i pokazywać, że terapia to NIE WSTYD.. Chcemy dać dostęp do pomocy psychologicznej wszystkim którzy jej potrzebują, nawet w najodleglejszym zakątkach Polski i świata. Teraz niestety, możemy pomagać tylko nielicznym. Fundacja to ludzie. Zrzeszamy psychologów, psychiatrów, poradnie i gabinety psychologiczne oraz Centra Zdrowia Psychicznego. Wspólnie możemy więcej!

Zebrano: 245,70 zł
Zostało 364789 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie utworzone w celu pozyskania środków finansowych na rehabilitację Arkadiusza Urbańskiego

Zebrano: 29,00 zł
Zostało 364791 dni
10 000,00 zł

Fundacja Malachite Minds została powołana, aby zachęcać ludzi do działań chroniących środowisko w zamian za bezpłatne wsparcie ich zdrowia psychicznego. Misją fundacji jest zwiększanie świadomości społecznej o zdrowiu i ekologii. Jesteśmy pierwszą organizacją w Polsce, która zajmuje się recyklingiem włosów i sierści, szyjąc maty, którymi można oczyszczać wodę z toksyn czy stosować je jako alternatywę dla sztucznych nawozów.

Zebrano: 51,65 zł
Zostało 364791 dni
10 000,00 zł

Od 21 lat Fundacja pomaga chorym dzieciom poprzez zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie specjalistycznych badań, finansujemy zabiegi, operacje, leki, przejazdy i pobyty w placówkach leczniczych. Ponadto doposażamy szpitale i organizujemy profilaktyczne badania. Stałą opieką obejmujemy ponad 515 dzieci. Pomagamy także dzieciom i młodzieży z domów dziecka i rodzin w trudnej sytuacji finansowej. Pomagamy, bo chcemy, by każde dziecko mogło śmiało spojrzeć w przyszłość.

Zebrano: 46,69 zł
Zostało 364791 dni
10 000,00 zł

Fundacja VET-ALERT jest pierwszą i jedyną w Polsce weterynaryjną organizacją strażniczą. W Fundacji Vet-Alert nie chodzi tylko o ratowanie i opiekę nad zwierzętami- tworzymy wspólnotę, w której wzajemnie się wspieramy, uczymy się i rozwijamy. Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić zwierzętom godne życie, poszanowanie praw i zrozumienie potrzeb. Nasza misja to wprowadzenie zmian systemowych, które poprawią sytuację zwierząt w Polsce.

Zebrano: 11,50 zł
Zostało 364799 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie Podaj Rękę Razem Możemy Więcej jest młoda stażem organizacją pozarządowa, która wspiera osoby potrzebujące pomocy w różnej kategorii wiekowej, zwierzęta i względem sygnalizowanych potrzeb. Założycielem Stowarzyszenia jest Tomasz Szcześniewski, który w ubiegłym roku sam ratował zdrowie zbiórki zbierając środki na lek za 9,5 mln zł . Stowarzyszenie jest wyrazem wdzięczności za dobro jakie córka Tomka uzyskała od setek tysięcy ludzi ratujących jej przyszłość.

Zebrano: 26,65 zł
Zostało 364808 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie powstało z potrzeby wsparcia. wymiany informacji i doświadczeń dla rodzin i opiekunów osób chorujących psychicznie. Z czasem jednak zaczęliśmy poszukiwać nowszych, skuteczniejszych metod terapii i rehabilitacji psychiatrycznej. Owocem tych poszukiwań jest nawiązanie współpracy z Polskim Instytutem Otwartego Dialogu, który krzewi w Polsce rozwój metody terapeutycznej dającej nadzieję na wyzdrowienie osób po kryzysie psychicznym, ich powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

Zebrano: 176,85 zł
Zostało 364813 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 1991r. Celem naszej fundacji jest pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych. Prowadzimy świetlicę ,,Dzieciom Starówki’’ w Toruniu, do której uczęszcza 40-oro dzieci w wieku 5-15 lat, z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo oraz wymagających wsparcia edukacyjnego i materialnego.