Logo

Wszystkie kampanie

Zebrano: 1 287,78 zł
Zostało 363640 dni
10 000,00 zł

Nie możesz adoptować psa czy kota? Możesz im pomóc, przekazując ubrania na ich LECZENIE i WSPARCIE BEHAWIORYSTY. W ten sposób przynosisz ulgę w cierpieniu i wielokrotnie zwiększasz ich szansę na własny DOM!

Zebrano: 132,49 zł
Zostało 363644 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie „Dobra Edukacja” skupia się na tym, aby chcącym i potrzebującym umożliwić naukę i rozwój dopasowany do indywidualnych talentów, potencjału i możliwości. Upowszechniamy innowacyjne rozwiązania edukacyjne. W 2013 roku założyliśmy pierwsze w Polsce Akademie Dobrej Edukacji. Opracowaliśmy standardy dobrej edukacji, upowszechniamy edukację spersonalizowaną.

Zebrano: 1 511,16 zł
Zostało 363649 dni
10 000,00 zł

Fundacja powstała z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy ludziom, którzy na co dzień borykają się z problemami wychowania i leczenia niepełnosprawnych dzieci. To właśnie oni, obok darczyńców są naszymi bohaterami. Nie domagają się pomocy, nierzadko łączą walkę o zdrowie swoich dzieci z pracą zawodową i pasjami, dlatego chcemy im ulżyć zarówno finansowo, jak i poprzez wsparcie materialne oraz edukację. Prowadzimy również działania, mające na celu upowszechnienie w Polsce idei pomagania innym.

Zebrano: 791,51 zł
Zostało 363652 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy fundacją działającą w 4 obszarach: Ratownictwo, Pomaganie, Edukacja i Wolontariat. Skupiamy pasjonatów, ludzi chcących bezinteresownie pomagać innym. Nasze projekty to m.in. Akademia poMOCY, Rowerowy Patrol Pierwszej Pomocy, Ośrodek Edukacji i Bezpieczeństwa oraz Korpus Ratowniczy (Służba Ratownicza)

Zebrano: 5 715,54 zł
Zostało 363664 dni
10 000,00 zł

Misją Centrum Praw Kobiet jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Dążymy do stworzenia warunków umożliwiających kobietom korzystanie z należnych im praw człowieka w tym prawa do życia wolnego od przemocy i dyskryminacji oraz realizację konstytucyjnej zasady równouprawnienia płci.

Zebrano: 56,54 zł
Zostało 363678 dni
10 000,00 zł

Jest wiele osób w Polsce, które żyją długo, ale nie zawsze mogą powiedzieć, że żyją godnie. Niestety polski system opieki społecznej nie jest jeszcze tak rozwinięty, aby każdy człowiek, bez względu na status materialny, czy sytuację rodzinną, miał szansę na dobrą starość. Fundacja Ofiaruj.pl nie godzi się na to! Wspiera osoby wkraczające w swój złoty wiek, zasługujące na spokojne życie, pełne perspektyw i mnóstwa możliwości, a nie samych ograniczeń oraz upokorzeń.

Zebrano: 10,75 zł
Zostało 363679 dni
10 000,00 zł

Fundacja Ekopotencjał działa w zakresie nieformalnej edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych. Edukujemy poprzez działanie na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczności. Pracujemy „u podstaw” z dziećmi, dorosłymi, urzędnikami, nauczycielami, aktywistami. Edukujemy poprzez warsztaty, wykłady, eventy, happeningi z zakresu segregacji odpadów, upcyklingu, stylu życia zero waste, zmian klimatycznych, małej retencji, bioróżnorodności.

Zebrano: 20,48 zł
Zostało 363681 dni
10 000,00 zł

Don Vittorio zbliża świat ludzi do świata zwierząt, pokazując przy tym, jak ważny jest kontakt człowieka z naturą.

Zebrano: 424,45 zł
Zostało 363708 dni
10 000,00 zł
Zebrano: 110,73 zł
Zostało 363694 dni
10 000,00 zł

Fundacja Samodzielni Robinsonowie zajmuje się usamodzielnianiem i wszechstronnym wspieraniem młodzieży z instytucji opieki zastępczej (domy dziecka, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) zagrożonej wykluczeniem społecznym. Fundacja działa na terenie całego kraju tworząc w wielu miastach grupy usamodzielniania - Wehikuły. Dodatkowo Fundacja oferuje takie programy jak: Bezpieczny Staż, Wyspa Gier, Future Makers (konwersacje z j. angielskiego) czy lokalny program Senior - Junior.

Zebrano: 4 543,41 zł
Zostało 363703 dni
10 000,00 zł

Fundacja skupia się na pomocy chorym bezdomnym zwierzętom, szczególnie z warszawskiego Schroniska na Paluchu: umieszcza je w domach tymczasowych, kontynuuje diagnostykę, leczenie i znajduje domy. Niektóre zwierzęta zostają z nami dożywotnio. Są to zwierzęta ciężko chore, dla których nie udaje nam się znaleźć domów stałych. Otaczamy opieką także inne bezdomne zwierzęta, które pojawiają się na naszej drodze oraz angażujemy w akcję kastracji.

Zebrano: 2 508,46 zł
Zostało 363708 dni
10 000,00 zł

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody i Akademicki Klub Jeździecki, to nierozłączna całość, która w całości jest wolontariatem. Jesteśmy studentami z lubelskich uczelni, których wspólna pasja pozwoliła przetrwać nam, jako organizacji ponad 50 lat. Latem poświęcamy się patrolom konnym i pieszym obszaru Roztoczańskiego Parku Narodowego, a w okresie poza wakacyjnym zarażamy miłością do koni, jazdy konnej i tradycji Akademickiego Klubu Jeździeckiego poprzez prowadzenie kursów. Pieniądze z kursów trafiają na utrzymanie naszego stada.