Logo

Wszystkie kampanie

Zebrano: 831,98 zł
Zostało 364625 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie Arbuz Adopcje Zwierząt zajmuje się porzuconymi gryzoniami, królikami i kotami z Bydgoszczy i okolic. Leczymy, socjalizujemy, kastrujemy i szukamy domów.

Zebrano: 22,85 zł
Zostało 364631 dni
10 000,00 zł

Nasz fundacja działa na rzecz integracji ze społeczeństwem uchodźców z Ukrainy i innych mniejszości narodowych i etnicznych. Chcemy, aby Polacy zobaczyli jak pięknie bogata jest kultura naszych sąsiadów. Wierzymy, że lepsze poznanie się zmniejsza bariery i zapobiega konfliktom. Prowadzimy też liczne działania edukacyjne: kursy języka polskiego dla dzieci, młodzieży, kobiet i seniorów. Speaking kluby, dzięki którym uczestnicy naszych kursów mogą, w przyjaznej atmosferze, kontynuować kontakt z językiem.

Zebrano: 37,00 zł
Zostało 364632 dni
10 000,00 zł

Fundacja Centrum Edukacyjne Dzieci Ukrainy została powołana w celu zapewnienia możliwości edukacyjnych dzieciom z Ukrainy, które z powodu wojny zostały zmuszone do opuszczenia ojczyzny i znalazły schronienie w Polsce. Nasze wysiłki mają na celu tworzenie przestrzeni edukacyjnych dla dzieci, w której mogą otrzymać wysokiej jakości edukację, komunikować się z przyjaciółmi w ich ojczystym języku, uprawiać sport, obcować ze sztuką, studiować historię i kulturę Ukrainy.

Zebrano: 245,17 zł
Zostało 364639 dni
10 000,00 zł

KGW w Janowie dziala od 1966roku. Janowo jest niewielką miejscowością z pogranicza Wielkopolski i Dolnego Śląska. Na sercu leży nam radość dzieci, dbałość o środowisko i edukacja ekologiczna. Licząca 37 członków organizacja cały czas szuka pomysłów w jaki sposób połączyć najważniejsze cele statutowe z potrzebami mieszkańców i troską o środowisko. Ubrania do oddania łączą wszystkie te zadania.

Zebrano: 48,70 zł
Zostało 364640 dni
10 000,00 zł

Fundacja Pomóż i Ty działa od 1995 roku pomogła kilku tysiącom osób. Nasza misja to pomoc środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych w szeroko rozumianym aspekcie, a mianowicie walka o ich prawa, reprezentowanie środowiska na forum publicznym, pomoc finansowa, pomoc rzeczowa, opieka społeczna, integracja środowiska i aktywizacja ich działań.

Zebrano: 119,99 zł
Zostało 364641 dni
10 000,00 zł

Fundacja PIĘKNOLESIE powstała, aby promować zdrowy tryb życia wśród mieszkańców wsi polskich, a także aby organizować czas wolny dzieci i młodzieży wiejskiej. Wspieramy dzieci z domów dziecka organizując dla nich wypoczynek. Współpracujemy również z wiejskimi seniorami organizując projekt Mobilny Senior - podwózki dla seniorów wykluczonych transportowo.

Zebrano: 177,65 zł
Zostało 364648 dni
10 000,00 zł

Od 1999 roku Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna pomaga ofiarom wojen, katastrof i kataklizmów. Działania PMM opierają się na pracy wolontariuszy: lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarzy, rehabilitantów, a także psychologów i analityków medycznych. Jesteśmy jedną z niewielu polskich organizacji pozarządowych, które udzielają pomocy medycznej. Pomagamy tam, gdzie potrzeby są największe. Nasza pomoc ma charakter długofalowy – przynosi trwałe zmiany w społecznościach, które wspieramy.

Zebrano: 106,58 zł
Zostało 364649 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie zajmuje się rehabilitacją osób z niepełnosprawnością "od maluszka, do staruszka". Prowadzi rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawodową w 3 placówkach: Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym, Warsztacie Terapii Zajęciowej i Zakładzie Aktywności Zawodowej. Stałym wsparciem terapeutyczno-rehabilitacyjnym obejmuje ponad 150 osób. Podopiecznymi są głównie osoby z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego, z zespołem Downa, spektrum autyzmu,upośledzeniem umysłowym.

Zebrano: 214,41 zł
Zostało 364649 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy Organizacją, która skupia ludzi z pasją ,którym los zwierząt nie jest obojętny. Jesteśmy chętni nieść POMOC zwierzętom w każdej sytuacji i to też czynimy.Naszą misją jest pomoc przede wszystkim zwierzętom – tym niczyim czyli bezdomnym, chorym i wiejskim ( mamy tu na myśli zwierzęta zaniedbane przez swoich właścicieli na terenach wiejskich). Zwierzętom poświęcamy każdą wolną chwilę. Leczymy, dokarmiamy, bezdomnym zwierzętom zapewniamy domki , sterylizujemy i dajemy im bezpieczny kąt .

Zebrano: 1 817,50 zł
Zostało 364654 dni
10 000,00 zł

Fundacja Pet Patrol Rybnik to grupa Wolontariuszy działających na rzecz ochrony praw zwierząt. Podejmujemy interwencje dotyczące zwierzaków skrzywdzonych przez los i człowieka. Zapewniamy leczenie i opiekę, aby później móc zrealizować najwyżej postawiony przez Nas cel – znalezienie szczęśliwych domów dla jak największej ilości zwierzaków.

Zebrano: 18,07 zł
Zostało 364658 dni
10 000,00 zł

Połączyło nas wspólne cotygodniowe gotowanie i rozdawanie posiłków w ramach akcji Food not Bombs. Każdy z członków od wielu lat działa na rzecz walki z wykluczeniem ze względu na położenie materialne, pochodzenie społeczne, narodowość, płeć, orientację seksualną.

Zebrano: 129,02 zł
Zostało 364662 dni
10 000,00 zł

Naszym celem głównym jest poprawa bytu zwierząt. Znalezione - szukamy właścicieli , jesli ci sie nie odnajdą znajdujemy dla zwierząt nowe domy - takie w których zostaja do końca swych dni. Przekazane na podstawie zrzeczenia - znajdujemy domy z którymi mamy stały kontakt nawet po adopcji. jesli któryś z naszych zwierzakow ciężko zachoruje w drodze wyjątku wspieramy leczenie.