Logo

Wspieramy społeczeństwo w walce ze skutkami pandemii COVID–19 – bezpłatna pomoc psychologiczna.

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Uśmiech Szczęścia
Data zakończenia:
30.06.2020
Lublin

Celem zbiórki jest uzyskanie środków niezbędnych do uruchomienia serwisu z poradami psychologicznymi online oraz specjalistycznej infolinii zapewniającej wsparcie psychologiczne, na które zapotrzebowanie drastycznie wzrosło.

Celem zbiórki jest uzyskanie środków niezbędnych do uruchomienia serwisu z poradami psychologicznymi online oraz specjalistycznej infolinii zapewniającej wsparcie psychologiczne, na które zapotrzebowanie drastycznie wzrosło.

  Pandemia, która opanowała świat drastycznie zmieniła życie obywateli wielu Państw. Wprowadzone obostrzenia dotyczące codziennego funkcjonowania wpłynęły na wszystkie strefy życia Polaków. Wiele potrzebujących osób pozbawionych zostało stałej opieki psychologicznej, niezbędnej dla ich prawidłowego funkcjonowania. Niepewność dotycząca przyszłości spowodowała lęk, poczucie zagrożenia i traumy u osób szczególnie na nie wrażliwych. Zaburzenia psychiczne w większości przejawiają się stanem niepokoju, paniki, a także w formie zaburzeń obsesyjnych związanych z koniecznością stosowania się do zaleceń mycia, dezynfekcji i sterylności. W przypadkach skrajnych dochodzi do zaostrzeń psychotycznych, a nawet psychozy udzielonej. Pozostawanie w kwarantannie, przebywanie w izolacji od społeczeństwa, przerwanie stałego rytmu życia, brak kontaktu ze światem zewnętrznym, możliwości odreagowania skumulowanego napięcia czy stresu powoduje nasilenie zaburzeń depresyjnych, agresję i atuoagrewasję, może być przyczyną przemocy domowej.
 
Jako Fundacja dbająca o zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie dzieci i młodzieży, nie możemy pozostawić ich samych w tym trudnym okresie.        Przerwanie rutyny życia szkolnego, odseparowanie od ważnej dla nich grupy rówieśniczej wiąże się z ogromnym stresem dorastających.                      Potrzeby związane z uzyskiwaniem psychicznego komfortu i poczuciem psychicznego obciążenia nie powinny być marginalizowane.                             Ochrona zdrowia psychicznego w tym okresie jest szczególnie ważna.

Łukasz Dąbrowski - psycholog, pedagog, socjoterapeuta, realizator programow rekomendowanych.

Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobył podczas pracy w szkole podstawowej, gdzie oprócz pracy wychowawcy,zajmuje się prowadzeniem profilaktyki. Z profilaktyka jest związany od kilku lat. Jako socjoterapeuta zajmuje się prowadzeniem grup dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie oraz osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem lub wymagają resocjalizacji z innych powodów. Od ponad dwóch lat pracuje w Specjalistycznym Centrum Psychoneurologii, gdzie prowadzi terapie dzieci, młodzieży i osób dorosłych.