Logo

Fundacja Ratujmy Pszczoły

KRS: 0000915226

Uszew

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

667671680

fundacjaratujmypszczoly@gmail.com

Fundacja Ratujmy Pszczoły powstała z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Została założona przez pszczelarzy hobbystów, którym los pszczół nie jest obojętny. Wszyscy członkowie fundacji pracują charytatywnie. Poczucie robienia czegoś dobrego jest dla nas największą zapłatą.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało 40 dni
Zebrano: 5 691,60 zł
Zostało 40 dni
7 500,00 zł

Od wielu lat DPD Polska wspiera różnymi inicjatywami bioróżnorodność, bo wiemy, że ma ona znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wokół nas. W naszych pasiekach schronienie znalazło już blisko 3 mln pszczół, a w pobliżu naszych wybranych obiektów stworzyliśmy łąki kwietne wspierające populacje różnorodnych owadów. Widząc spójność celów zdecydowaliśmy się na współpracę z Fundacją Ratujmy Pszczoły.

Zebrano: 172,09 zł
Zostało 364749 dni
10 000,00 zł

Fundacja Ratujmy Pszczoły powstała z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Została założona przez pszczelarzy hobbystów, którym los pszczół nie jest obojętny. Wszyscy członkowie fundacji pracują charytatywnie. Poczucie robienia czegoś dobrego jest dla nas największą zapłatą.