Logo

Fundacja Ratujmy Pszczoły

KRS: 0000915226

Uszew

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

667671680

fundacjaratujmypszczoly@gmail.com

Fundacja Ratujmy Pszczoły powstała z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Została założona przez pszczelarzy hobbystów, którym los pszczół nie jest obojętny. Wszyscy członkowie fundacji pracują charytatywnie. Poczucie robienia czegoś dobrego jest dla nas największą zapłatą.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 1 559,21 zł
Zostało 364503 dni
10 000,00 zł

Uratuj Pszczoły – Wspieraj Ochronę Środowiska! Jest to inicjatywa, która daje Ci możliwość wsparcia działań na rzecz ochrony pszczół, poprzez wsparcie rzeczowe. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na projekty i działania mające na celu ochronę pszczół oraz ich naturalnych siedlisk. Jes to wspólny wysiłek na rzecz ochrony środowiska, gdzie każdy uczestnik staje się małym, ale istotnym krokiem w budowaniu lepszego świata dla pszczół i nas wszystkich. Dołącz do społeczności dbającej o środowisko!

Zakończone akcje charytatywne
Zostało 215 dni
7 500,00 zł

Od wielu lat DPD Polska wspiera różnymi inicjatywami bioróżnorodność, bo wiemy, że ma ona znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wokół nas. W naszych pasiekach schronienie znalazło już blisko 3 mln pszczół, a w pobliżu naszych wybranych obiektów stworzyliśmy łąki kwietne wspierające populacje różnorodnych owadów. Widząc spójność celów zdecydowaliśmy się na współpracę z Fundacją Ratujmy Pszczoły.