Logo

Fundacja Ratujmy Pszczoły

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Ratujmy Pszczoły
Uszew

Uratuj Pszczoły – Wspieraj Ochronę Środowiska! Jest to inicjatywa, która daje Ci możliwość wsparcia działań na rzecz ochrony pszczół, poprzez wsparcie rzeczowe. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na projekty i działania mające na celu ochronę pszczół oraz ich naturalnych siedlisk. Jes to wspólny wysiłek na rzecz ochrony środowiska, gdzie każdy uczestnik staje się małym, ale istotnym krokiem w budowaniu lepszego świata dla pszczół i nas wszystkich. Dołącz do społeczności dbającej o środowisko!

Kilka słów o „Fundacji Ratujmy Pszczoły”. Fundacja powstała w 2021 roku z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Została założona przez pszczelarzy hobbystów, którym los pszczół nie jest obojętny. Wszyscy członkowie fundacji pracują charytatywnie. Poczucie robienia czegoś dobrego jest dla nas największą zapłatą.

Do głównych celów fundacji należy:

  1. Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie roli pszczół w przyrodzie, poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami. 
  2. Kultywowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-oświatowych. 
  3. Integrowanie środowisk pszczelarskich oraz podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy jak i osób zainteresowanych założeniem pasieki. 
  4. Działanie na rzecz stałego rozwoju pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy.
  5. Rozszerzanie bazy pożytkowej  dla pszczół i innych owadów zapylających.
  6. Ochrona i zwiększanie populacji pszczół. 
  7. Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół. 
  8. Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.

 

Misją naszej fundacji jest ochrona pszczół i zapewnienie zrównoważonej przyszłości dla ekosystemów, w których żyją. Dążymy do zachowania zdrowych populacji pszczół poprzez propagowanie praktyk rolniczych i ogrodniczych, które są przyjazne dla pszczół i innych zapylaczy, a także przez działania na rzecz ochrony bioróżnorodności i naturalnego środowiska.