Logo

DPD Pomaga Ratować Pszczoły

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Ratujmy Pszczoły
Data zakończenia:
22.12.2023
Uszew
Dziękujemy, że jesteś z nami!
Mamy dla Ciebie ważną informację.

Wasze zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania! W efekcie w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy Waszą wzmożoną aktywność i ogromną liczbę przesyłanych paczek, co może spowodować wydłużony czas oczekiwania na kuriera oraz odbioru przesyłek, a także opóźnienie w przesłaniu maila z informacjami o rozliczeniu Twojej darowizny.

Od wielu lat DPD Polska wspiera różnymi inicjatywami bioróżnorodność, bo wiemy, że ma ona znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wokół nas. W naszych pasiekach schronienie znalazło już blisko 3 mln pszczół, a w pobliżu naszych wybranych obiektów stworzyliśmy łąki kwietne wspierające populacje różnorodnych owadów. Widząc spójność celów zdecydowaliśmy się na współpracę z Fundacją Ratujmy Pszczoły.

Fundacja powstała w 2021 roku z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy. Została założona przez pszczelarzy hobbystów, którym los pszczół nie jest obojętny. Wszyscy  członkowie fundacji pracują charytatywnie. Poczucie robienia czegoś dobrego jest dla nas największą zapłatą

Misja i Cele Fundacji


Do głównych celów fundacji należy:

Pobudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie roli pszczół w przyrodzie, poprzez współpracę

z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, przedszkolami oraz innymi organizacjami

i stowarzyszeniami.

Kultywowanie tradycyjnego pszczelarstwa i produktów pszczelich poprzez udział w lokalnych wydarzeniach kulturalno-oświatowych.

Integrowanie środowisk pszczelarskich oraz podnoszenie kwalifikacji pszczelarzy jak i osób zainteresowanych założeniem pasieki.

Działanie na rzecz stałego rozwoju pszczelarstwa, reprezentowanie i obrona interesów pszczelarzy.

Rozszerzanie bazy pożytkowej  dla pszczół i innych owadów zapylających.

Ochrona i zwiększanie populacji pszczół.

Zapobieganie chorobom i zatruciom pszczół.

Popularyzowanie polskiego miodu i innych produktów pszczelich wśród społeczeństwa.