Logo

Niewiele brakuje

Zostało 77 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 77 dni
10 000,00 zł

Celem kampanii jest zebranie jak największej ilości kilogramów odzieży niepotrzebnej, zalegającej w naszych domach. Każdy kilogram to jeden punkt, za który możemy w przyszłości kupić pomoce dydaktyczne do szkoły, wyposażyć świetlice szkolną lub wyjechać na ciekawe warsztaty edukacyjne. Co więcej, każdy wprowadzony do drugiego biegu 1 kg tekstyliów to oszczędność 6241 litrów wody oraz redukcja emisji dwutlenku węgla o 13 kg!

Zostało 77 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 77 dni
10 000,00 zł

Nasze przedszkole bierze udział w akcji: "Ubrania do oddania" Każdy darczyńca może przekazać używane ubrania i akcesoria w naszym przedszkolu do specjalnie oznaczonego pojemnika pt.: „Ubrania do oddania” Zasada jest jedna - czym więcej kg, tym więcej złotówek! Zapraszamy

Zostało 77 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 77 dni
10 000,00 zł
Zostało 77 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 77 dni
10 000,00 zł

Dołącz do naszej kampanii i wyślij BEZPŁATNIE swoje niepotrzebne ubrania, wspierając w ten sposób naszą placówkę i naszych uczniów! Każdy 1 kg przekazanych ubrań = 1 zł na wsparcie finansowe naszej placówki! Celem tej kampanii jest uzyskanie dodatkowych środków finansowych dla naszej placówki poprzez oddawanie niepotrzebnych ubrań oraz akcesoriów.

Zostało 77 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 77 dni
10 000,00 zł

Pięknie jest pomagać!

Zostało 77 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 77 dni
10 000,00 zł

Oddając nieużywane ubrania i wspierając nasze starania o czystsze powietrze dla lepszej przyszłości! W ramach tej kampanii zbieramy środki zostaną przeznaczone na zakup i utrzymanie roślin, które pomogą oczyścić powietrze w naszych salach lekcyjnych!

Zostało 77 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 77 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy Ośrodkiem kształcącym młodzież w wieku ponadpodstawowym z orzeczeniem o niepełnosprawności lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym Od wielu lat wspólnymi siłami tworzymy małą wspólnotę wrażliwą na wzajemne potrzeby. Marzymy o szkole pełnej kolorów i przyjaznych miejsc jak ,,kąciki wypoczynku” , sfera ciszy. Pomóż nam ja stworzyć będąc jednocześnie wrażliwym ekologicznie. Oddania do ubrania do szansa nie tylko dla nas ale i naszego środowiska.

Zostało 77 dni
Cel: 148 000,00 zł
Zostało 77 dni
148 000,00 zł

Każdego dnia Ignaś i jego brat Stefcio walczą o zdrowie i sprawność - o każdy ruch, krok, uśmiech, o bycie bardziej samodzielnym w swojej niepełnosprawności...

Zostało 77 dni
Cel: 5 000,00 zł
Zostało 77 dni
5 000,00 zł

Kasia przeszła rozległy udar, który zabrał jej dotychczasową sprawność. Przekaż niepotrzebne Tobie ubrania na jej kampanie, a przyczynisz się do poprawy jej stanu.

Zostało 77 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 77 dni
10 000,00 zł

Zakup sprzętu audiowizualnego, pomocy naukowych oraz sprzętu sportowego który posłuży jako wsparcie w procesie dydaktycznym i uatrakcyjni zajęcia lekcyjne.

Zostało 199 dni
Cel: 9 000,00 zł
Zostało 199 dni
9 000,00 zł

Zapraszamy do włączenia się w tworzenie Lokalnego Funduszu Uchodźczego. Zebrane środki pozwolą nam wspomóc finansowo dzieci uchodźcze mieszkające w Łukowie, zarówno w Ośrodku dla Cudzoziemców, jak i w mieszkaniach prywatnych. Celem Funduszu jest wsparcie dzieci kończących szkołę podstawową. Pomoc finansowa pozwoli im na wyrównanie szans edukacyjnych, rozwijanie swoich pasji i kontynuowanie edukacji szkolnej. Miesięczna kwota stypendium to 300 zł na jednego ucznia/jedną uczennicę.

Zostało 199 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 199 dni
10 000,00 zł