Logo

Fundacja Instytut Badań Nad Ekonomią Społeczną

KRS: 0000529780

Aleksandrów Łódzki

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

791757544

fundacjafibes@gmail.com

Fundacja została powołana w celu prowadzenia badań nad szeroko pojętą ekonomią społeczną, prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, wieku, stanu zdrowia, ubóstwa, bezrobocia, pochodzenia oraz działalności charytatywnej i humanitarnej.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało 110 dni
Zebrano: 319,65 zł
Zostało 110 dni
1 500,00 zł

Fundacja została powołana w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie pomocy osobom wykluczonym, zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, wieku, stanu zdrowia, ubóstwa, bezrobocia, pochodzenia oraz działalności charytatywnej i humanitarnej.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -133 dni
1 500,00 zł

Fundacja FIBES działa przy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu przeznaczonym dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym celem naszej działalności jest wspomaganie i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.