Fundacja Digital University

KRS: 0000520112

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

48782782776

ela.wojciechowska@digitaluniversity.pl

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Jej misją jest edukacja w zakresie nowych technologii i umiejętności świadomej eksploatacji zasobów naturalnych, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych. Prowadzimy projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli dotyczące ekologii i bezpieczeństwa w sie

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało -61 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało -61 dni
10 000,00 zł

Uniwersytet Sukcesu  Ogólnopolski program rozwoju kompetencji technologicznych skierowany do młodych kobiet (18-25 lat) ze środowisk wykluczonych chcących wejść na rynek pracy i poszukujących swojej drogi zawodowej. To jedyny w Polsce projekt dający w 100% możliwość zdobycia kompetencji przyszłości, pozwalający odnaleźć się w zdigitalizowanym i zmieniającym się świecie i dający realną możliwość zdobycia dobrze płatnej i ciekawej pracy.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364700 dni
10 000,00 zł

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Jej misją jest edukacja w zakresie nowych technologii i umiejętności świadomej eksploatacji zasobów naturalnych, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych. Prowadzimy projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli dotyczące ekologii i bezpieczeństwa w sie

Zostało 23 dni
Zebrano: 842,20 zł
Zostało 23 dni
15 000,00 zł

“Nie nosisz do nas przynosisz" to akcja realizowana w obiektach zarządzanych przez EPP. Od 24 marca 2023 r. do 1 kwietnia 2023 r. do 16 obiektów handlowych oraz 6 obiektów biurowych zarządzanych przez EPP w całej Polsce można przynieść używaną odzież do specjalnie wyznaczonego punktu. Z każdego 1 kg przekazanej odzieży Fundacja Digital University otrzyma 1 zł na wsparcie programu Uniwersytet Sukcesu. Program podnoszenia digitalowych kwalifikacji zawodowych skierowany jest do młodych kobiet w trudnej sytuacji życiowej.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -1 dni
10 000,00 zł

Wspieraj roczny program Uniwersytet Sukcesu, czyli edukację młodych kobiet ze środowisk nieuprzywilejowanych, opuszczających pieczę zastępczą, domy dziecka, placówki wychowawczo-opiekuńcze i z rodzin funkcjonujących w trudnej sytuacji ekonomicznej.