Logo

Fundacja Digital University

KRS: 0000520112

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

48782782776

ela.wojciechowska@digitaluniversity.pl

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Jej misją jest edukacja w zakresie nowych technologii i umiejętności świadomej eksploatacji zasobów naturalnych, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych. Prowadzimy projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli dotyczące ekologii i bezpieczeństwa w sie

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało -486 dni
Cel: 10 000,00 zł
Zostało -486 dni
10 000,00 zł

Uniwersytet Sukcesu  Ogólnopolski program rozwoju kompetencji technologicznych skierowany do młodych kobiet (18-25 lat) ze środowisk wykluczonych chcących wejść na rynek pracy i poszukujących swojej drogi zawodowej. To jedyny w Polsce projekt dający w 100% możliwość zdobycia kompetencji przyszłości, pozwalający odnaleźć się w zdigitalizowanym i zmieniającym się świecie i dający realną możliwość zdobycia dobrze płatnej i ciekawej pracy.

Zebrano: 67,19 zł
Zostało 364275 dni
10 000,00 zł

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Jej misją jest edukacja w zakresie nowych technologii i umiejętności świadomej eksploatacji zasobów naturalnych, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych. Prowadzimy projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli dotyczące ekologii i bezpieczeństwa w sie

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -143 dni
1 000,00 zł

Częścią kultury organizacyjnej DPD Polska jest promowanie różnorodności i inkluzywności oraz zachęcane do rozwoju umiejętności i kompetencji. Wiemy, że świat się szybko zmienia i doceniamy potencjał drzemiący w nowych technologiach, wpływających na nasze życie oraz sposób prowadzenia biznesu. To wymaga nieustannego uczenia się, jednocześnie nie zapominając o aspektach bezpieczeństwa technologii sieciowych, szczególnie w odniesieniu do najmłodszych. Rozumiejąc te wyzwania i potrzeby, wspieramy Fundację Digital University.