Logo

Teen Challenge Winiarczykówka

KRS: 0000152376

Lipnica Wielka

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

507184476

winiarczykowka.tc@gmail.com

Pomagamy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pracujemy z osobami uzależnionymi, bezdomnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Misja prowadzi m. in.schronisko dla osób bezdomnych, oraz punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Schronisko DOM NA GRANICY nie przypomina standardowej placówki, ma raczej charakter wspólnoty i z założenia stanowi DOM dla jego mieszkańców. Pomagamy również osobom w trudnej sytuacji życiowej dostarczając paczki żywnościowe. www.winiarczykowka.pl

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 93,98 zł
Zostało 363986 dni
10 000,00 zł

Pomagamy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Pracujemy z osobami uzależnionymi, bezdomnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Misja prowadzi także schronisko dla osób bezdomnych o charakterze wspólnoty, oraz punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin, a także regularnie pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej dostarczając im paczki żywnościowe.

Zostało 292 dni
Zebrano: 10,15 zł
Zostało 292 dni
3 500,00 zł

Misja Teen Challenge wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Prowadzimy schronisko „Dom na Granicy” w Winiarczykówce o charakterze wspólnoty dla osób w kryzysie bezdomności, niesamodzielnych. Udzielamy konsultacji i porad z zakresu terapii uzależnień, wspieramy osoby ubogie paczkami żywnościowymi. Organizujemy różne akcje i projekty na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych, potrzebujących wsparcia drugiego człowieka. Jedną z tych inicjatyw jest zagroda edukacyjna.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -73 dni
2 000,00 zł

Na co dzień nasza Misja wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, prowadzimy schronisko o charakterze wspólnoty dla osób w kryzysie bezdomności, udzielamy konsultacji i porad z zakresu terapii uzależnień, wspieramy osoby ubogie paczkami żywnościowymi. Organizujemy różne akcje i projekt na rzecz osób bezdomnych i niepełnosprawnych. Jedną z tych inicjatyw jest zagroda edukacyjna.