Logo

Fundacja Zbieramy Razem

KRS: 0000518797

Gdynia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

583801311

paulina.siakala@gmail.com

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało 34 dni
Zebrano: 242,75 zł
Zostało 34 dni
1 500,00 zł

Pani Jadwiga Kubecka ma 68 lat. Od 24 roku życia leczy się na cukrzycę II stopnia. Pomimo systematycznego przyjmowania insuliny oraz stosowania się do zaleceń dietetycznych, choroba ta doprowadziła do znacznego inwalidztwa (orzeczenie o niepełnosprawności-stopień znaczny). Na to inwalidztwo składa się: amputacja lewej stopy oraz utrata wzroku. Pani Jadwiga jest w Fundacji Zbieramy Razem, która zbiera środki na zakup leków oraz na dofinansowanie do zakupu sensorów Freestyle Libre.

Zebrano: 60,72 zł
Zostało 364004 dni
10 000,00 zł

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -27 dni
5 000,00 zł

Kubuś z jedną krótszą rączką wraz z rodzicami zbiera środki na pokrycie kosztów dodatkowej rehabilitacji, turnusów rehabilitacyjnych, oraz na pokrycie kosztów diagnozy sensorycznej związanej z nadruchliwością chłopca.

Zostało -61 dni
10 000,00 zł

Fundacja zbiera środki dla Piotrka z zespołem Di George’a na opiekę paliatywną, zakup leków oraz na pokrycie kosztów rehabilitacyjnych.

Zostało -58 dni
10 000,00 zł

Staś z zespołem Treachera-Collinsa chce usłyszeć świat. W pierwszej kolejności Fundacja chce zakupić procesor dźwięku na przewodnictwo kostne. Pomoże to Stasiowi usłyszeć dźwięki bez konieczności implantowania czaszki. Zbieramy również na zakup środków medycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz na pokrycie kosztów dodatkowej rehabilitacji.