Logo

Fundacja Zbieramy Razem

KRS: 0000518797

Gdynia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

583801311

paulina.siakala@gmail.com

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 138,55 zł
Zostało 363745 dni
10 000,00 zł

Misją Fundacji Zbieramy Razem jest niesienie pomocy dla osób niepełnosprawnych lub ciężko chorych ze szczególnym naciskiem na dzieci w zakresie wsparcia informacyjnego i materialnego.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -45 dni
10 000,00 zł

Z ogromną prośbą zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o pilne wsparcie w remoncie C.O. Uszkodzenie pieca nastąpiło w wyniku zniszczenia przyłącza do pieca przez dotychczasowych współwłaścicieli tej nieruchomości w Fromborku. Współwłaściciele nie chcieli ponosić kosztów wynikających ze współwłasności dlatego wpadli na pomysł aby odłączyć ogrzewanie które generowało ten koszt bez zgody i poinformowania Fundacji, która dysponowała blisko połową domu. Sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest dla nas niezwykle trudna i potrzebujemy pomocy.

Zostało -104 dni
10 000,00 zł

Procesor dźwięku został zakupiony!! Teraz zbieramy na zakup środków medycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz na pokrycie kosztów dodatkowej rehabilitacji i wizyt u lekarzy specjalistów.

Zostało -73 dni
5 000,00 zł

"Z ogromną radością chcielibyśmy podzielić się z Wami naszą misją i serdecznie prosić Was o wsparcie naszej inicjatywy. Naszym głównym celem jest aktywizacja osób znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i zawodowej w wyniku efektów doświadczanej przemocy. Jednak nasza praca nie kończy się na tym. Chcemy także wspierać ofiary ukrytej przemocy, aby pomóc im przełamać wewnętrzne bariery i zmotywować do rozpoczęcia nowego rozdziału w swoim życiu."