Logo

#myhivedlaseniora : Zbiórka na rzecz pomocy seniorom w czasie pandemii

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie mali bracia Ubogich
Data zakończenia:
17.06.2020
Warszawa

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich wspiera seniorów przebywających w izolacji spowodowanej pandemią koronawirusa. Wolontariusze codziennie pomagają około 350 seniorom, dostarczając im ciepłe posiłki, produkty pierwszej potrzeby oraz leki.

Zbiórka #myhivedlaseniora prowadzona jest przez społeczność myhive na rzecz Stowarzyszenia mali bracia Ubogich, które na codzień przeciwdziała marginalizacji osób starszych, łamie stereotypy na temat starości i alarmuje społeczeństwo o trudnej sytuacji seniorów w Polsce. Samotne osoby starsze są w grupie najbardziej dotkniętej obecną sytuacją związaną z koronawirusem i potrzebują pomocy. Środki zebrane w kampanii przeznaczone zostaną na wsparcie samotnych seniorów przebywających w izolacji spowodowanej pandemią. Za zebraną kwotę zakupione zostaną niezbędne środki ochronne, produkty pierwszej potrzeby, leki oraz żywność. Wolontariusze, którzy biorą udział w akcji każdego dnia dają samotnym starszym osobom oparcie i pomoc.