Logo

Wsparcie dla Stasia z zespołem Treachera-Collinsa

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Zbieramy Razem
Data zakończenia:
29.02.2024
Gdynia

Procesor dźwięku został zakupiony!! Teraz zbieramy na zakup środków medycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz na pokrycie kosztów dodatkowej rehabilitacji i wizyt u lekarzy specjalistów.

 

 

 

Dzięki Wam, Fundacja zakupiła dla Stasia procesor dźwięku na przewodnictwo kostne. Pomogliśmy Stasiowi usłyszeć dźwięki bez konieczności implantowania czaszki. Aktualnie zbieramy środki na zakup środków medycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz na pokrycie kosztów dodatkowej rehabilitacji oraz na pokrycie wizyt u lekarzy specjalistów.

Nic tak nie trapi rodziców, jak zdrowie swojego dziecka. Nadzieje, przeczucia, trwogi. I modlitwy o łaskę zdrowia. Malec urodził się z cofniętą, niewykształconą żuchwą i małżowinami usznymi, zarośniętymi przewodami słuchowymi. Do tego ma nieprawidłową budowę ucha środkowego, a w konsekwencji – poważny obustronny niedosłuch.

Zespół wad rozwojowych twarzoczaszki u Stasia związany jest ze stwierdzonym u niego zespołem Treachera-Collinsa.

Do dalszego rozwoju Stasia jest także intensywna i wielopoziomowa rehabilitacja, w której skład wchodzi także terapia neurologopedyczna oraz terapia integracji sensorycznej.

W życiu Ząbroniów nic już nie jest tak pilne i ważne, jak pomoc swojemu dziecku. Ale gdy ich na nią nie stać, zaczyna się lament i rozpacz. 

Fundacja zbiera środki na zakup środków medycznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu oraz na pokrycie kosztów dodatkowej rehabilitacji. Wszyscy mamy nadzieję, że uda się zebrać potrzebne pieniądze, a Staś będzie miał szansę na lepsze jutro. Bardzo prosimy o wsparcie i pomoc temu maleństwu, przed którym jest przecież całe życie..