Logo

Sensory dla niewidomej Pani Jadwigi z Mysłowic!

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Zbieramy Razem
Data zakończenia:
31.10.2023
Gdynia

Pani Jadwiga Kubecka ma 68 lat. Od 24 roku życia leczy się na cukrzycę II stopnia. Pomimo systematycznego przyjmowania insuliny oraz stosowania się do zaleceń dietetycznych, choroba ta doprowadziła do znacznego inwalidztwa (orzeczenie o niepełnosprawności-stopień znaczny). Na to inwalidztwo składa się: amputacja lewej stopy oraz utrata wzroku. Pani Jadwiga jest w Fundacji Zbieramy Razem, która zbiera środki na zakup leków oraz na dofinansowanie do zakupu sensorów Freestyle Libre.

Do Fundacji napisała asystentka osób niepełnosprawnych, która opiekuje się Panią Jadwigą. Zgłosiła się do nas, aby móc uzyskać pomoc w pozyskaniu środków finansowych na zakup sensorów do pomiaru glukozy we krwi.

Pomimo systematycznego przyjmowania insuliny oraz stosowania się do zaleceń dietetycznych, choroba ta doprowadziła do znacznego inwalidztwa (orzeczenie o niepełnosprawności-stopień znaczny). Na to inwalidztwo składa się: amputacja lewej stopy - maj 2020 r. oraz utrata wzroku (na chwilę obecną tylko widzenie na prawe oku tylko 3%, czyli utrata wzroku w 97%, a na lewe w 100% - jest to tzw. ratinopatia cukrzycowa. Inne schorzenia to: astma oskrzelowa na tle alergicznym, nadciśnienie tętnicze, niedotlenienie serca.

W codziennych czynnościach naszej podopiecznej pomaga jej jedyny syn, Pan Łukasz. Pomimo oszczędnego życia, warunki bytowo-materialne są bardzo skromne. Znaczną część dochodów Pani Jadwigi pochłaniają wydatki na lekarstwa (w tym insulina, leki na pozostałe schorzenia, pieluchomajtki) oraz wydatki na dietetyczne odżywianie. Bardzo pożądanym sprzętem są sensory FMG Free Libre, które pozwoliłyby ułatwić codzienne życie (uniknięcie ok. pięciokrotnych nakłuć dziennie - w celu pomiaru cukru glukometrem). Od 2023 r. NFZ refunduje w części zakup sensorów, jednak dalej pozostaje część kwoty do zapłaty, tj. 229,50 zł za 3 czujniki. Nawet taki wydatek jest niemożliwy do poniesienia przez Panią Jadwigę ani przez Jej najbliższą rodzinę. Warto wspomnieć, iż koszt stały przyjmowanych leków to kwota ok 500 zł miesięcznie.

 

Pani Jadwiga jest osobą "przykutą" do łóżka, tylko sporadycznie korzysta z łazienki, ze względu na brak protezy (ciągle niewygojona rana). Mimo tych nieszczęść które ją spotkały, jest osobą pogodną i myślącą pozytywnie. Pani Jadwiga na co dzień zajmuje się słuchaniem e-booków, interesuje się zdrowym odżywianiem, historią oraz polityką.

 

Pomóżmy Pani Jadwidze polepszyć komfort życia zakupując sensory do badania poziomu cukru.