Logo

DPD Pomaga Ratować Serca Maluszków

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja "Serca dla Maluszka"
Kampania CSR
Data zakończenia:
08.01.2024
Bielsko-Biała
Dziękujemy, że jesteś z nami!
Mamy dla Ciebie ważną informację.

Wasze zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania! W efekcie w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy Waszą wzmożoną aktywność i ogromną liczbę przesyłanych paczek, co może spowodować wydłużony czas oczekiwania na kuriera oraz odbioru przesyłek, a także opóźnienie w przesłaniu maila z informacjami o rozliczeniu Twojej darowizny.

DPD Polska stawia człowieka i jego potrzeby w centrum zainteresowania, dlatego zdecydowaliśmy się na współpracę z Fundacją Serca dla Maluszka - wiemy, jak ważna jest celowana i skuteczna pomoc dla tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

Fundacja „Serca dla Maluszka” to pozarządowa organizacja dobroczynna, która opiekuje się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz rodzinami zagrożonymi   ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki Państwa bezinteresownej pomocy działa nieprzerwanie od 2011 roku, a od 10 września 2014 roku posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). 

Wizja Fundacji

Każde dziecko oraz wszystkie osoby niepełnosprawne, potrzebujące, chore powinny mieć możliwość podjęcia wszelkich działań oraz skorzystania ze wszystkich sposobów w walce o swoje zdrowie, sprawność i życie. Wspólnie z Państwem Fundacja stara się udostępnić taką możliwość każdemu, kto się do niej zgłosi.

Misja i Cele Fundacji

Fundacja organizuje pomoc dla potrzebujących dzieci i dorosłych, pomaga merytorycznie i finansowo. Dzięki Państwa bezinteresownemu zaangażowaniu jest dostępna dla Podopiecznych w każdym momencie, rozwiązując ich problemy, stara się zmieniać ich życie na lepsze.

Fundacja w liczbach

·         Pod swoją opieką ma ponad 3854 Podopiecznych.

·         Udzielona do tej pory pomoc wyniosła 103 603 848,30 zł.

·         Pod swoją opieką ma 165 wielodzietnych rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

·         Od 8 lat zapewnia całoroczny dostęp do gimnastyki korekcyjnej grupie 34 uczniów z wadami postawy.

·         Od 6 lat wspiera finansowo lokalny klub sportowy pomagając tym samym 35 nastolatkom w rozwijaniu ich pasji i talentów.

·         Od 4 lat finansuje zajęcia z rytmiki dla 150 przedszkolaków.

·         Systematycznie wspiera finansowo i rzeczowo 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych.

·         W wykazie największych beneficjentów 1% podatku otrzymanego w 2022 roku, sporządzonym przez Ministerstwo Finansów, zajęła 5. miejsce z 8945 możliwych.