Logo

Działalność statutowa Fundacja Instytut Badań nad Ekonomią Społeczną

Data zakończenia:
01.02.2024
Aleksandrów Łódzki

Fundacja FIBES działa przy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu przeznaczonym dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Głównym celem naszej działalności jest wspomaganie i pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Działalność statutowa Fundacji FIBES polega m.in. na organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć dla dobra społeczności lokalnych, głównie osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, w tym zabaw integracyjnych lub okazjonalnych jak: Wigilia, Mikołajki, Andrzejki, Wielkanoc itp.

Działalność statutowa każdej organizacji związana jest z opłatami manipulacyjnymi w tym: opłatami bankowymi za prowadzenie konta, opłatami księgowymi itp. Nasza Fundacja jest organizacją non profit, której członkowie działają nieodpłatnie. Jesteśmy grupą ludzi, którzy chcą wesprzeć w codziennym funkcjonowaniu osoby najbardziej tego potrzebujące. Fundacja FIBES działa przy Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu przeznaczonym dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Większość naszych działań skierowanych jest właśnie do grupy osób niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami psychicznymi. Staramy się uatrakcyjnić pobyt oraz zagospodarować wolny czas naszym beneficjentom poprzez organizowanie imprez okolicznościowych np. Pikniki, Festiwale, turnieje sportowe. W związku z powyższym liczy się dla nas każde wsparcie, dzięki któremu będziemy w stanie dalej działać i pomagać.