Logo

Plac zabaw dla SP26 w Bytomiu

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Podaruj Nadzieję
Data zakończenia:
31.10.2024
Katowice

Szkoła to miejsce, w którym dzieci spędzają mnóstwo swojego czasu. Aby proces naukowy przebiegał pomyślnie, chcielibyśmy przeplatać zajęcia edukacyjne z zabawą na świeżym powietrzu, gdzie pod opieką nauczyciela nasi uczniowie mile spędzą  czas pobytu w szkole. Aktywność ruchowa i dotlenienie organizmu na świeżym powodują wzrost koncentracji, dlatego naszym celem jest zebranie funduszy na zorganizowanie dzieciom miejsca rozrywki – placu zabaw.

Problemem w naszej szkole jest brak pomieszczenia na organizację zajęć świetlicowych dla
dzieci z klas młodszych. Po zakończonych lekcjach uczniowie zmuszeni są pozostawać w
tych samych salach lekcyjnych, w których wcześniej odbywały się zajęcia. Dlatego
zorganizowanie placu zabaw pozwoliłoby dzieciom przyjemnie spędzić czas po
zakończonych zajęciach. Beztroska zabawa na świeżym powietrzu to oprócz promocji
zdrowego stylu życia, wspomaganie prawidłowego rozwój psychofizycznego dziecka oraz
nauka prawidłowych relacji międzyludzkich.
Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie naszej akcji i podarowanie dzieciom radości 
z zabawy i możliwości atrakcyjnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w trakcie i po zakończonych zajęciach szkolnych.