Logo

Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie

KRS: 0000028246

Chrzanów

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

692182701

i.metelska@albert.krakow.pl

Świetlica wspiera dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 organizujemy bezpłatne zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Pod opieką Świetlicy znajduje się 28 Osób z niepełnosprawnością intelektualną. Samoobsługa, Komunikacja i Uspołecznienie naszych Podopiecznych to nasz cel i misja. We wszystkich naszych działaniach przyświecają nam słowa naszego Patrona Św. Brata Alberta "Być Dobrym Jak Chleb"

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało 16 dni
Zebrano: 1 090,82 zł
Zostało 16 dni
1 000,00 zł

Razem działamy dla środowiska i dla społeczności lokalnej

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364781 dni
10 000,00 zł

Świetlica Terapeutyczna w Chrzanowie wspiera dzieci, młodzież i dorosłe osoby z niepełnosprawnością inetelktualną.