Logo

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni

KRS: 0000093655

Gdynia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

586229319

magdalenaborowska@psonigdynia.pl

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin to działanie jakie prowadzi z inicjatywy rodziców Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni. Stowarzyszenie w swoich 8 placówkach prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zostało 64 dni
Zebrano: 2 911,22 zł
Zostało 64 dni
3 000,00 zł

PSONI zajmuje się wyrównywaniem szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, prowadzeniem ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieraniem ich rodzin. Tworzy w Gdyni 8 placówek, w których prowadzona jest działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną czy sprzężoną. Zebrane środki przeznaczy m.in. na pomoc w zakresie wczesnej interwencji, wielospecjalistycznej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. www.psonigdynia.pl/

Zakończone akcje charytatywne
Zostało 364638 dni
10 000,00 zł

Wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin to działanie jakie prowadzi z inicjatywy rodziców Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni. Stowarzyszenie w swoich 8 placówkach prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz sprzężoną.