Logo

Fundacja Gdyński Most Nadziei

KRS: 0000262786

Gdynia

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

586619456

fundacja@mostnadziei.pl

Aktywność Fundacji „Gdyński Most Nadziei” sprowadza się do realizacji dwóch programów: Ogólnopolskiego Projektu Akademii Walki z Rakiem, mającego na celu pozamedyczne wsparcie chorych na nowotwory, bliskich i rodzin oraz unikatowej w skali kraju, autorskiej Kampanii Społecznej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”. Ogólnopolski Program Edukacyjny "Odważna Szkoła" dociera rocznie do kilku tysięcy uczniów w całym kraju, ucząc ich samobadania oraz profilaktyki pod kątem wczesnego wykrycia raka jądra.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364379 dni
10 000,00 zł

Aktywność Fundacji „Gdyński Most Nadziei” sprowadza się do realizacji dwóch programów: Ogólnopolskiego Projektu Akademii Walki z Rakiem, mającego na celu pozamedyczne wsparcie chorych na nowotwory, bliskich i rodzin oraz unikatowej w skali kraju, autorskiej Kampanii Społecznej „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”.Ogólnopolski Program Edukacyjny "Odważna Szkoła" dociera rocznie do kilku tysięcy uczniów w całym kraju, ucząc ich samobadania oraz profilaktyki pod kątem wczesnego wykrycia raka jądra.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -104 dni
3 000,00 zł

Fundacja „Gdyński Most Nadziei” realizuje Ogólnopolski Projekt Akademii Walki z Rakiem oraz unikatową w skali kraju, autorską Kampanię Społeczną „Odważni Wygrywają – profilaktyka raka jądra”. Środki pozyskane ze zbiórek oraz od darczyńców przekazywane są na realizację warsztatów dla podopiecznych Fundacji oraz na działania edukacyjne w polskich szkołach ponadpodstawowych. http://www.mostnadziei.pl/