Logo

Fundacja SexedPL

KRS: 0000757895

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

000000000

kontakt@sexed.pl

SexedPL to multimedialna platforma, która zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku edukację seksualną. Informujemy o ryzykach związanych z życiem seksualnym, prezentując równolegle seks i seksualność w sposób pozytywny, podkreślając takie wartości, jak wzajemny szacunek, inkluzywność, równość, empatia i odpowiedzialność. Organizujemy kampanie edukacyjne zwiększające świadomość, walczące ze stygmatyzacją i przełamujące tematy tabu.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 2 421,71 zł
Zostało 364370 dni
10 000,00 zł

SexedPL to więcej niż fundacja. Jesteśmy multimedialną platformą, która zapewnia młodym ludziom, rodzicom i dorosłym kompleksową, dostosowaną do wieku edukację seksualną. Informujemy o ryzykach związanych z życiem seksualnym, prezentując równolegle seks i seksualność w sposób pozytywny, podkreślając takie wartości, jak wzajemny szacunek, inkluzywność, równość, empatia i odpowiedzialność. Organizujemy kampanie edukacyjne zwiększające świadomość, walczące ze stygmatyzacją i przełamujące tematy tabu.

Zakończone akcje charytatywne
Zostało -146 dni
1 000,00 zł

Jako marka odzieżowa czujemy odpowiedzialność za nasze ubrania, również te, których już nie nosimy. Dlatego wspólnie z organizacją Ubrania Do Dddania chcemy zrobić coś dobrego. Historia naszych ubrań nie musi zakończyć się w szafie, dajmy im drugie życie! Zebrane pieniądze zostaną przekazane fundacji SEXEDPL, która uświadamia polskie społeczeństwo, a w szczególności młodzież z tak ważnego tematu, jakim jest edukacja seksualna.