Logo

Fundacja Rozszczepowe Marzenia

KRS: 0000248920

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

797199745

mmm.jaster@gmail.com

Fundacja „Rozszczepowe Marzenia” została założona w 2005 r. przez rodziców dzieci z wrodzonymi wadami twarzoczaszki. Głównym jej celem jest pomoc osobom obarczonym rozszczepem wargi i podniebienia. Dodatkowo pomocą zostały objęte osoby, które urodziły się z inną, możliwą do korygowania lub leczenia wadą wrodzoną, u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 748,40 zł
Zostało 364054 dni
10 000,00 zł

Celem Fundacji jest wspieranie osób: - które urodziły się z rozszczepem lub inną, możliwą do korygowania lub leczenia dzięki osiągnięciom nowoczesnej medycyny, a w szczególności chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej wadą wrodzoną, - u których na skutek choroby lub innych zdarzeń losowych powstały zaburzenia rozwojowe, - borykającymi się z chorobami przewlekłymi.