Logo

Stowarzyszenie PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

KRS: 0000055205

Katowice

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

322553869

biuro@po-moc.pl

Stowarzyszenie PoMOC od 20 lat pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej, ofiarom przemocy domowej oraz wykorzystywania seksualnego, a także ofiarom handlu ludźmi. Towarzysząc kobietom i dzieciom w naszym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla ofiar przemocy zapragnęłyśmy stworzyć miejsce, w którym się kocha i uczy kochać, słucha i uczy słuchać, w którym najważniejsze są relacje i więzi międzypokoleniowe. Dlatego od 2016 roku budujemy Centrum Rodziny im. św. Józefa, by móc wspierać rodziny!

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 6 295,03 zł
Zostało 363860 dni
10 000,00 zł

Prowadząc w Katowicach Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci, od 20 lat obserwujemy, jakie spustoszenie niesie za sobą brak więzi. Towarzysząc kobietom i dzieciom w naszym Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla ofiar przemocy zapragnęłyśmy stworzyć miejsce, w którym się kocha i uczy kochać, słucha i uczy słuchać, w którym najważniejsze są relacje i więzi międzypokoleniowe. Dlatego budujemy Centrum Rodziny im. św. Józefa i to właśnie na tę budowę przeznaczymy środki z tej zbiórki!