Logo

Wszystkie kampanie

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364733 dni
10 000,00 zł

Fundacja Adaptacja z prowadzi swoje działania od ponad dziewięciu lat. W roku 2014 rozpoczęliśmy prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających nieustannej opieki, które mierzą się z chorobami wieku podeszłego. Prowadzimy również Klub Seniora, którego zadaniem jest aktywizacja Seniorów oraz Klub Międzypokoleniowych, który zrzesza różne pokolenia współpracując ze Szkołami i Centrami Wolontariatu.

Zebrano: 24,95 zł
Zostało 364735 dni
10 000,00 zł

Od samego początku konfliktu na Ukrainie działamy jako wolontariusze, angażując się w ewakuacje i dostarczanie pomocy humanitarnej. To zaangażowanie przekształciło się z czasem w formalną organizację, którą teraz rozwijamy i poszerzamy. Nasza historia działalności obejmuje różnorodne obszary pomocy i wsparcia. Pomoc Doraźna dla Uchodźców: Początkowo skupialiśmy się na świadczeniu natychmiastowej pomocy uchodźcom, zapewniając im bezpieczne warunki i niezbędne artykuły.

Zebrano: 1 528,15 zł
Zostało 364735 dni
10 000,00 zł

Nasza działalność ściśle związana jest ze wspieraniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, osób bezdomnych oraz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracujemy z placówkami opiekuńczymi, domami dziecka i rodzinami zastępczymi. Wspieramy i spędzamy wspólnie czas.

Zebrano: 4 042,40 zł
Zostało 364737 dni
10 000,00 zł

Organizujemy różne akcje i jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebują nas dzieci. Fundamentem Dzielnych i Walecznych są wszyscy ludzie zaangażowani w pomoc na rzecz innych. Jednocząc się można przecież zrobić tak wiele! Wspieramy:  Bohaterów oraz ich rodziny z Oddziału Onkologii i Hematologii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  Dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem  Dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle oraz inne placówki.

Zebrano: 261,31 zł
Zostało 364739 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie propaguje ideę opieki hospicyjnej jednocząc ludzi dobrej woli. Chcemy nieść pomoc osobom nieuleczalnie chorym, w ostatnim stadium życia oraz wspierać ich bliskich. W działaniu kierujemy się szacunkiem, tolerancją i uczciwością. Upowszechniamy prawdę, że hospicjum to też życie. Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Zebrano: 50,93 zł
Zostało 364740 dni
10 000,00 zł

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Hufiec Kołobrzeg zrzesza około 150 zuchów i harcerzy. Harcerstwo jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać oraz dla tych, którzy chcą rozwojem kierować lub ten proces wspierać.

Zebrano: 57,65 zł
Zostało 364742 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy malutkim stowarzyszeniem z ogromnym zapałem do pracy! Naszym marzeniem jest sfinansować zabiegi kastracji zwierzakom na wioskach. Wierzymy, że razem z darczyńcami uda nam się to zrealizować ❤️

Zebrano: 52,18 zł
Zostało 364750 dni
10 000,00 zł

Fundacja Czułość wspiera osoby w kryzysach psychicznych, szczególnie osoby w okresie okołoporodowym: mamy małych dzieci, osoby w ciąży i osoby z doświadczeniem poronienia.

Zebrano: 319,73 zł
Zostało 364751 dni
10 000,00 zł

Każdego dnia niesiemy pomoc potrzebującym zwierzętom. Prowadzimy interwencje w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt, ograniczamy bezdomność zwierząt w naszym regionie, zapewniamy potrzebującym zwierzętom pomoc lekarsko-weterynaryjną, a także prowadzimy adopcje :) Za każde wsparcie naszych działań bardzo dziękujemy w imieniu naszych psich i kocich podopiecznych.

Zebrano: 7,56 zł
Zostało 364758 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie Koty Prezesowej Zaczęło się od chęci pomocy bezdomnym biedom. Od słowa do czynu i w 2018 powstało Brwinowskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody WeMa. W krótkim czasie w siedzibie stowarzyszenia przebywało już około 60 kotów: stałych rezydentów i adopciaków. Nazwa WeMa nijak się miała do kotów, więc kiedy nabrałyśmy wiatru w żagle w działalność stowarzyszeniowej, pomysł na nową nazwę przyszedł sam, bo prawdę mówiąc, stowarzyszenie to prezesowa

Zebrano: 46,20 zł
Zostało 364760 dni
10 000,00 zł

Kocie Życie to niewielka fundacja walcząca o dobro kotów. Działamy na terenie Wrocławia, Oławy i Kotliny Kłodzkiej. Zajmujemy się przede wszystkim: - ratowaniem i leczeniem bezdomnych, często porzuconych kotów, - kastracją bezdomnych kotów, - organizacją domów tymczasowych, - adopcjami kotów. Kocie Życie jest niewielką grupą wolontariuszy obecnie jest nas 8 osób. Jako fundacja działamy od 2008 roku. Działamy całkowicie non-profitowo, znalezione koty lokujemy w naszych prywatnych domach.

Zebrano: 4 862,79 zł
Zostało 364761 dni
10 000,00 zł

Zawsze chętni do pomocy jak i do wywołania uśmiechu na czyjejś twarzy Ludzie o różnych zainteresowaniach, których łączy chęć robienia czegoś ciekawego. Osoby o różnych charakterach ale to dzięki temu uzupełniamy się i tworzymy grupę pełną pomysłów oraz dobrej energii. Mamy grupę Przyjaciół osób z niepełnosprawnościami , którym staramy się umilić im trudne życie, oraz dać chwilę wytchnienia ich opiekunom. Dwukrotnie wydaliśmy kalendarz którego to oni byli bohaterami.