Logo

Wszystkie kampanie

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364732 dni
10 000,00 zł

Fundacja KPMG w Polsce została założona w 2018 roku, od 2022 roku jest organizacją pożytku publicznego. Realizuje szereg autorskich programów dla edukacji i lokalnych społeczności. Wspierają ją w tym pracownicy KPMG – wolontariusze oraz eksperci, przedstawiciele społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych. Fundacja współpracuje ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, kuratoriami, jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364732 dni
10 000,00 zł

Serce Torunia to organizacja charytatywna, która wspiera osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem. Działamy od października 2021 roku, od sierpnia 2023 otworzyliśmy lokal Sercownię, w którym na dyżurach gościmy 60-90 osób dziennie. Wspieramy osoby rzeczowo (ubrania, środki czystości), rozdajemy jedzenie, oferujemy pomoc medyczną, psychologiczną i prawną także osobom bez ubezpieczenia.

Zebrano: 25,31 zł
Zostało 364737 dni
10 000,00 zł

Kilka lat temu utworzyliśmy Stowarzyszenie (SPOZA w Toruniu), którego misją jest wspieranie osób z autyzmem oraz ich całych rodzin. Obecnie Stowarzyszenie opiekuje się ponad 40 osobami w wieku od 3 do 24 lat. Nasze cele realizujemy poprzez organizowanie terapii dzieci, prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców oraz zadbanie o rodzeństwo. Dużą uwagę przywiązujemy również do uświadamiania społeczeństwa na temat potrzeb osób z autyzmem.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364738 dni
10 000,00 zł

SSPN=Super Sprawa Pomagać Niepełnosprawnym Jesteśmy organizacją zajmującą się aktywizacją osób niepełnosprawnych. Działamy na terenie Poznania i okolic. Organizujemy comiesięczne spotkania turystyczno-rekreacyjne i okazjonalne w Poznaniu i okolicach. Naszym celem jest integracja niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz ich usamodzielnianie. Trzon grupy stanowi ok. 30 dorosłych osób ze znaczną niepełnosprawnością narządu ruchu oraz intelektualną, wspieranych bezpośrednią pomocą wolontariuszy.

Zebrano: 6,60 zł
Zostało 364739 dni
10 000,00 zł

Naszą misją jest niesienie pomocy zarówno tej doraźnej zapobiegającej śmierci i cierpieniu ludności cywilnej, jak i tej rozwojowej dającej perspektywę na osiągniecie wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego, a także zapewnienie zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko naturalne, które nas otacza. Wdrażamy projekty i programy rozwojowe w Polsce oraz krajach rozdartych konfliktami, w których pierwszoplanową rolę odgrywa pomoc humanitarna i gdzie największą wagę ma ludzkie życie.

Zebrano: 72,55 zł
Zostało 364739 dni
10 000,00 zł

Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej jest największą organizacją pożytku publicznego pomagającą osobom na diecie bezglutenowej. Działamy w całej Polsce, mamy aktywnych wolontariuszy w kilkunastu miastach. Upowszechniamy wiedzę na temat celiakii i z sukcesami zmieniamy Polskę w kraj przyjazny osobom na diecie bezglutenowej.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364740 dni
10 000,00 zł

Fundacja Adaptacja z prowadzi swoje działania od ponad dziewięciu lat. W roku 2014 rozpoczęliśmy prowadzenie świetlicy opiekuńczej dla osób starszych, niepełnosprawnych, wymagających nieustannej opieki, które mierzą się z chorobami wieku podeszłego. Prowadzimy również Klub Seniora, którego zadaniem jest aktywizacja Seniorów oraz Klub Międzypokoleniowych, który zrzesza różne pokolenia współpracując ze Szkołami i Centrami Wolontariatu.

Zebrano: 24,95 zł
Zostało 364742 dni
10 000,00 zł

Od samego początku konfliktu na Ukrainie działamy jako wolontariusze, angażując się w ewakuacje i dostarczanie pomocy humanitarnej. To zaangażowanie przekształciło się z czasem w formalną organizację, którą teraz rozwijamy i poszerzamy. Nasza historia działalności obejmuje różnorodne obszary pomocy i wsparcia. Pomoc Doraźna dla Uchodźców: Początkowo skupialiśmy się na świadczeniu natychmiastowej pomocy uchodźcom, zapewniając im bezpieczne warunki i niezbędne artykuły.

Zebrano: 1 528,15 zł
Zostało 364742 dni
10 000,00 zł

Nasza działalność ściśle związana jest ze wspieraniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, osób bezdomnych oraz wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracujemy z placówkami opiekuńczymi, domami dziecka i rodzinami zastępczymi. Wspieramy i spędzamy wspólnie czas.

Zebrano: 4 042,40 zł
Zostało 364744 dni
10 000,00 zł

Organizujemy różne akcje i jesteśmy zawsze tam, gdzie potrzebują nas dzieci. Fundamentem Dzielnych i Walecznych są wszyscy ludzie zaangażowani w pomoc na rzecz innych. Jednocząc się można przecież zrobić tak wiele! Wspieramy:  Bohaterów oraz ich rodziny z Oddziału Onkologii i Hematologii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku  Dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Krasnem  Dzieci z Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle oraz inne placówki.

Zebrano: 261,31 zł
Zostało 364746 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie propaguje ideę opieki hospicyjnej jednocząc ludzi dobrej woli. Chcemy nieść pomoc osobom nieuleczalnie chorym, w ostatnim stadium życia oraz wspierać ich bliskich. W działaniu kierujemy się szacunkiem, tolerancją i uczciwością. Upowszechniamy prawdę, że hospicjum to też życie. Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie działalności charytatywnej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu.

Zebrano: 50,93 zł
Zostało 364747 dni
10 000,00 zł

Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań. ZHP jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem należącym do światowego ruchu skautowego. Hufiec Kołobrzeg zrzesza około 150 zuchów i harcerzy. Harcerstwo jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą się rozwijać oraz dla tych, którzy chcą rozwojem kierować lub ten proces wspierać.