Wszystkie kampanie

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364859 dni
10 000,00 zł

W wyniku spotkania perspektywy specjalistów oraz rodziców, powstała w roku 2020 Fundacja Przed Czasem. Działalność Fundacji skoncentrowana jest na wsparciu wcześniaków oraz ich rodziców głównie na terenie Lubelszczyzny. Misją Fundacji jest być blisko rodziców, którzy znaleźli się w nowej i niespodziewanej sytuacji życiowej, jaką jest poród przedwczesny. Nasze działania skoncentrowane są na akcji edukacyjnej, uświadamiającej zagadnienia związane z tematyką wcześniactwa.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364867 dni
10 000,00 zł

Misją Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) jest uczynienie świata lepszym poprzez łagodzenie ludzkiego cierpienia i propagowanie wartości humanitarnych. Pomagamy na terenie całego świata, reagując w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne, takie jak katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Chronimy ludność cywilną, ponieważ najważniejsze jest dla nas życie i zdrowie drugiego człowieka.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364871 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy DIOZ! Zajmujemy się ochroną zwierząt głównie na terenie Dolnego Śląska (pół roku temu też w strefie wojny w Ukrainie). Każdego tygodnia wykonujemy dziesiątki interwencji, by poprawić los zwierząt, które same o pomoc nie poproszą. Obieramy od oprawców zwierzęta zagłodzone, pobite, bez dostępu do wody, uwiązane na łańcuchu lub w tragicznym stanie zdrowotnym. Zapewniamy im bezpieczny dom i opiekę weterynaryjną, a ich oprawców stawiamy przed stawiamy przed sądem.