Logo

Wsparcie działań fundacji

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Niepełnosprawnych SANUS
Data zakończenia:
30.11.2021
Ostróda
Dziękujemy, że jesteś z nami!
Mamy dla Ciebie ważną informację.

Wasze zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania! W efekcie w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy Waszą wzmożoną aktywność i ogromną liczbę przesyłanych paczek, co może spowodować wydłużony czas oczekiwania na kuriera oraz odbioru przesyłek, a także opóźnienie w przesłaniu maila z informacjami o rozliczeniu Twojej darowizny.

Zarząd Fundacji Niepełnosprawnych SANUS z siedzibą w Ostródzie zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe. Fundacja nasza działa ponad dwadzieścia pięć lat charytatywnie. Podopieczni to rodziny ubogie, w których są osoby starsze i dzieci oraz fundacja wspiera dzieci przebywające w rodzinach zastępczych zawodowych i rodzinnych domach dziecka.

Działamy od 1992 roku. Nasza Fundacja początkowo udzielała pomocy kilku osobom, potem ta liczba stale rosła. Obecnie Fundacja skupiła się na pozyskiwaniu darów rzeczowych i finansowych, które są przekazywane dla podopiecznych, ponieważ region nasz warmińsko-mazurski jest regionem bardzo dotknięty bezrobociem i brakiem przemysłu, co odbija się na kondycji finansowej osób niepełnosprawnych (zwłaszcza rodzin wielodzietnych na wsiach). Mimo ciężkiej sytuacji na rynku dziękujemy wszystkim, którzy wspomagają Fundacje w jej statutowych celach. Wspomagając nas finansowo pomagacie podopiecznym Fundacji. Fundacja opiekuje się rodzinami, w których są dzieci niepełnosprawne, niepełnosprawnymi i osobami w podeszłym wieku. Rodziny często te są wielodzietne z bardzo małymi dochodami. Każda pomoc dla tych osób jest niezmiernie potrzebna, wręcz konieczna do codziennego życia.  

Celami Fundacji są:

- pomoc osobom niepełnosprawnym w podeszłym wieku,

- pomoc materialna niepełnosprawnym – rzeczowa,

- pomoc materialna, finansowa, rzeczowa dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej - uczącej się,

- wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego.

Oddając ubrania przez ten portal wspierasz nasze działania - dziękujemy.

W roku 2021 planujemy remont pomieszczeń magazynowych, w których przechowujemy , sortujemy i przygotowujemy dary do dalszej dystrybucji wsród podopiecznych. Wspierając nas pomagasz nam uzbierać na planowany remont.