Logo

Kolorowe spotkania z Foką Paro

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Barwy Pomocy
Data zakończenia:
30.05.2020
Czernikowo

Kolorowe spotkania z Paro są częścią działań statutowych prowadzonych przez Fundację. W czasie zajęć terapeutycznych uczestnicy korzystają z terapii polisensorycznej z udziałem Foki Paro, biorą udział w zajęciach arteterapii oraz w spotkaniach integracyjnych.

Kampania ma na celu zebranie środków finansowych, które pomogą Fundacji zorganizować zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci i dorosłych. Chcemy pomóc rozwijać pasje artystyczne, uczyć współdziałania w grupie, zapewnić przyjemne spędzanie wolnego czasu a także zapewnić możliwość udziału w zajęciach arteterapeutycznych oraz terapii polisensorycznej z udziałem Foki Paro.

Pragniemy stworzyć warunki do uczestniczenia w ciekawych zajęciach pomagających rozwijać pasje i zainteresowania artystyczne oraz gwarantujące udział w artetrapii oraz terapii polisensorycznej z udziałem robota osobistego Foka Paro.

Założeniem terapeutycznym Paro jest zachęcenie osoby do budowania zaangażowania i wyrażania swoich uczuć, łagodzenie poczucia samotności, nawiązywanie interakcji społecznych z innymi ludźmi. Służy złagodzeniu napięć emocjonalnych i lęku, relaksowi. Ma łagodzić stres i sprawiać radość. Od strony poznawczej Paro stymuluje wiedzę o zwierzętach.

 

Arteterapię można natomiast sprowadzić do trzech podstawowych funkcji, a mianowicie: rekreacyjnej, edukacyjnej i korekcyjnej. Pierwsza z nich ma na celu tworzenie odpowiednich warunków wypoczynku, sprzyjających nabraniu nowych sił pomocnych w przezwyciężaniu problemów życiowych. Przesłaniem funkcji edukacyjnej jest dostarczanie uczestnikowi terapii dodatkowych wiadomości przydatnych do reinterpretacji sensu i celu życia, a korekcyjnej - przekształcanie szkodliwych zmów na bardziej wartościowe. Arteterapia pełni również funkcje diagnostyczną i rokowniczą, ponieważ wytwory uczestnika terapii opisują jego stan psychofizyczny.


Terapia ma również wartość w procesie tworzącym osobowość człowieka, ponieważ wykorzystuje ona wachlarz aktywności życiowej, a także pomaga odnaleźć cel i sens życia.
Arteterapia pełni także funkcję ekspresyjną, gdyż pomaga ona w rozładowaniu nadmiaru tłumionych emocji, poznawczą uczącą nazewnictwa i rozpoznawania, a także wyrażania swoich uczuć, no i wreszcie funkcję regulacyjną, umożliwiającą zaspokojenie potrzeby wyższego rzędu, czyli potrzebę samorealizacji.

 

Nasze zajęcia mają pozytywnie wpływać na rozwój dzieci i pomagać im w odkrywaniu i rozwijaniu swoich pasji oraz umiejętności psychospołecznych.