Logo

Zbiórka na nowy samochód ratowniczo-gaśniczy i wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliskach.

Prowadzona przez Organizację:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliskach
Data zakończenia:
30.09.2024
Kaliska
Dziękujemy, że jesteś z nami!
Mamy dla Ciebie ważną informację.

Wasze zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania! W efekcie w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy Waszą wzmożoną aktywność i ogromną liczbę przesyłanych paczek, co może spowodować wydłużony czas oczekiwania na kuriera oraz odbioru przesyłek, a także opóźnienie w przesłaniu maila z informacjami o rozliczeniu Twojej darowizny.

OSP Kaliska dzięki założonej kampanii celowej chce pozyskać środki finansowe na wkład własny do zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia. Jeśli Państwo popierają naszą działalność na rzecz drugiego człowieka prosimy o wsparcie poprzez uczestnictwo w zbiórce ubrań.

Pozyskane środki finansowe zasilą konto OSP Kaliska. W całości zostaną przekazane na wkład własny do zakupu nowego pojazdu oraz wyposaźenia. Dzieki temu zadaniu jednostka posyska nowe wyposażenie, które wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na terenie działania jednostki.