Logo

Na rzecz Podopiecznych Fundacji "Serca dla Maluszka" - wsparcie w walce o lepsze jutro

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja "Serca dla Maluszka"
Data zakończenia:
30.06.2024
Bielsko-Biała

Środki zgromadzone w ramach niniejszej kampanii zostaną wykorzystane na cele statutowe związane z poprawą zdrowia, sprawności i życia naszych dzielnych Podopiecznych z całej Polski.

Kim jesteśmy?

Fundacja „Serca dla Maluszka” to pozarządowa organizacja dobroczynna, która opiekuje się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi oraz rodzinami zagrożonymi ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Dzięki Państwa bezinteresownej pomocy działamy nieprzerwanie od 2011 roku, a od 10 września 2014 roku posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP).

Nasza wizja

Każde dziecko oraz wszystkie osoby niepełnosprawne, potrzebujące, chore powinny mieć możliwość podjęcia wszelkich działań oraz skorzystania ze wszystkich sposobów w walce o swoje zdrowie, sprawność i życie. Wspólnie z Państwem staramy się udostępnić taką możliwość każdemu, kto się do nas zgłosi.

Nasza misja

Organizujemy pomoc dla potrzebujących dzieci i dorosłych, pomagamy merytorycznie i finansowo. Dzięki Państwa bezinteresownemu zaangażowaniu jesteśmy dla naszych Podopiecznych w każdym momencie, rozwiązujemy ich problemy, staramy się zmieniać ich życie na lepsze. Nikomu nie odmawiamy pomocy. 

Fundacja w liczbach

  • Pod swoją opieką mamy ponad 3854 Podopiecznych.

  • Udzielona przez nas do tej pory pomoc wyniosła 103 603 848,30 zł

  • Pod swoją opieką mamy 165 wielodzietnych rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

  • Od 8 lat zapewniamy całoroczny dostęp do gimnastyki korekcyjnej grupie 34 uczniów z wadami postawy.

  • Od 6 lat wspieramy finansowo lokalny klub sportowy pomagając tym samym 35 nastolatkom w rozwijaniu ich pasji i talentów.

  • Od 4 lat finansujemy zajęcia z rytmiki dla 150 przedszkolaków.

  • Systematycznie wspieramy finansowo i rzeczowo 16 placówek opiekuńczo-wychowawczych

  • W wykazie największych beneficjentów 1% podatku otrzymanego w 2022 roku, sporządzonym przez Ministerstwo Finansów, zajęliśmy 5. miejsce z 8945 możliwych.

Więcej o nas przeczytacie tutaj.