Logo

Pomoc dla Koła TPD przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu

Data zakończenia:
13.03.2025
Przemyśl
Dziękujemy, że jesteś z nami!
Mamy dla Ciebie ważną informację.

Wasze zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania! W efekcie w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy Waszą wzmożoną aktywność i ogromną liczbę przesyłanych paczek, co może spowodować wydłużony czas oczekiwania na kuriera oraz odbioru przesyłek, a także opóźnienie w przesłaniu maila z informacjami o rozliczeniu Twojej darowizny.

Koło TPD przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyślu zrzesza nauczycieli, rodziców i dzieci niepełnosprawne z różnymi schorzeniami. Zebrane środki pieniężne zostaną przeznaczone m.in. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków, pomocy niezbędnych do prowadzenia terapii sensorycznej, opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kolonii wypoczynkowej, zakup podręczników, zakup żywności, opłacenie zajęć rehabilitacyjnych.

Wszelkie oddziaływania zmierzają do wyposażenia ucznia zarówno w wiedzę, jak i umiejętności praktyczne umożliwiające mu pełne oraz aktywne funkcjonowanie w środowisku społecznym na miarę jego indywidualnych możliwości. Celem jest tworzenie pozytywnej atmosfery opartej na życzliwości, empatii, zrozumieniu i pomocy w przełamywaniu barier, lęków, niewiary we własne możliwości poprzez eksponowanie mocnych stron, rozwijanie zainteresowań i talentów każdego ucznia.

       Środki zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci i młodzieży, podopiecznych naszego
Koła TPD, w szczególności na:

  • doposażenie Specjalnego Ośródka Szkolno-Wychowawczego nr 1  w sprzęt rehabilitacyjny oraz pomoce do integracji sensorycznej, zakup materiałów naukowych i edukacyjnych, jak i zorganizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci
  • indywidualną pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przewlekle chorym w tym: zakup leków, opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kolonii wypoczynkowej, zakup podręczników, zakup żywności, opłacenie zajęć rehabilitacyjnych, dojazdy do szkół, ośrodków i na rehabilitację w tym komunikacją publiczną lub zwrot za paliwo,
  • organizację imprez kulturalnych, spotkań mikołajkowych, andrzejkowych, przygotowanie paczek, organizację wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych.