Logo

Pomoc humanitarna dla dzieci – ofiar konfliktów / Humanitarian aid for children – victims of conflicts

Prowadzona przez Organizację:
UNICEF Polska
Kampania CSR
Data zakończenia:
01.03.2025
Warszawa
Dziękujemy, że jesteś z nami!
Mamy dla Ciebie ważną informację.

Wasze zaangażowanie przerosło nasze oczekiwania! W efekcie w ostatnich dniach zaobserwowaliśmy Waszą wzmożoną aktywność i ogromną liczbę przesyłanych paczek, co może spowodować wydłużony czas oczekiwania na kuriera oraz odbioru przesyłek, a także opóźnienie w przesłaniu maila z informacjami o rozliczeniu Twojej darowizny.

Ponad 400 milionów dzieci żyje na terenach pogrążonych w konfliktach zbrojnych. Zamiast cieszyć się dzieciństwem, doświadczają przemocy. Tracą domy, rodziny, przyjaciół. Wiele dzieci ginie w czasie ataków. Twoje wsparcie może pomóc uratować życie dzieci cierpiących przez wojny.

Wojny dramatycznie ograniczają dostęp do żywności, czystej wody i lekarstw. Zwiększają ryzyko epidemii chorób, przemocy i wykorzystania. Szczególnie narażone są najmłodsze dzieci, te osierocone i pozbawione opieki. Brutalność i traumatyczne doświadczenia wojenne odciskają piętno na zdrowiu psychicznym najmłodszych, odbierając im nadzieję i poczucie bezpieczeństwa.

Ponad 400 milionów dzieci żyje na terenach pogrążonych w konfliktach zbrojnych.

Dostarczamy pomoc humanitarną wszędzie tam, gdzie życie dzieci jest zagrożone. Jesteśmy na miejscu i niesiemy pomoc od Ukrainy do Strefy Gazy, od Sudanu do Jemenu, od Demokratycznej Republiki Konga do Syrii.

Nasza pomoc jest wszechstronna i długofalowa, zapewniamy dzieciom i ich bliskim:

·      dostęp do czystej wody,

·      niezbędne lekarstwa i sprzęt medyczny, dostęp do placówek medycznych,

·      żywność terapeutyczną,

·      tymczasowe schronienia oraz ciepłe ubrania,

·      miejsca przyjazne dzieciom, w których najmłodsi znajdują się pod opieką, mogą się bawić i kontynuować podstawową naukę,

·      niezbędne wsparcie psychologiczne, które pomaga im radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami.  

Pomóż nam nieść pomoc dzieciom żyjącym w strefach konfliktów.

Sellpy - największa w Europie platforma oferująca sprzedaż produktów z drugiej ręki należąca do Grupy H&M nawiązuje współpracę z Ubrania do Oddania.

Firma założona w 2014 roku, rozwinęła dzięki prostej i bezpiecznej usłudze kupna i sprzedaży towarów używanych.

Rozszerzając swoje zasięgi międzynarodowe, Sellpy wkroczyła na rynek wielu krajów i w 2021 roku wprowadziła swoją lokalną usługę kupowania w Polsce. Sellpy otworzyła również magazyn w Polsce, rozszerzając swojego zaangażowania na Polskim rynku.

Partnerstwo z Ubrania Do Oddania dodatkowo wzmacnia zobowiązanie Sellpy do odpowiedzialności społecznej. Dzięki tej współpracy, część dochodów z każdego zebranego kilograma przedmiotów jest przekazywana na rzecz UNICEF-u. Dzięki wspólnym wysiłkom, Sellpy i Ubrania do Oddania przekazały ponad 200 000 PLN na wsparcie szlachetnej misji UNICEF-u. Ta współpraca nie tylko pomaga potrzebującym, ale także umacnia obecność Sellpy i jej zaangażowanie na rynku Polskim, sygnalizując chęć budowy silniejszej pozycji w regionie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Over 400 million children find themselves in areas devastated by armed conflicts, where violence replaces the joys of childhood. They face the loss of homes, families, and friends, with many young lives cut short by attacks.  Your support can help save the lives of children suffering because of wars.
 

Wars dramatically restrict access to food, clean water, and medicines. They increase the risk of disease epidemics, violence, and exploitation. 

The most vulnerable are the youngest children, those orphaned and without care. The brutality and traumatic experiences of war leave an indelible mark on the mental health of the young, stripping them of hope and a sense of security.

Over 400 million children live in areas engulfed in armed conflicts.

We deliver humanitarian aid wherever children's lives are in danger. We are on the ground, providing assistance from Ukraine to the Gaza Strip, from Sudan to Yemen, from the  Democratic Republic of the Congo to Syria.

Our assistance is comprehensive and long-term, ensuring children and their families have access to:

  • clean water,

  • essential medicines and medical equipment, access to medical facilities,

  •  therapeutic food,

  • temporary shelters and warm clothing,

  • child-friendly spaces where the youngest can be cared for, play, and continue basic education,

  • essential psychological support that helps them cope with traumatic experiences.

Help us bring aid to children living in conflict zones.