Logo

Ubrania na Ratunek: Dzieciom na Wschodzie Ukrainy

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Via Vitae
Data zakończenia:
01.12.2023
Kraków

Dać nadzieję dzieciom...

Gdzieś na wschodzie Ukrainy, w miejscu naznaczonym tragiczną historią wojny, pozostaje grupa bohaterów, którzy codziennie stawiają czoła niezrozumiałemu strachowi. To dzieci, którym zabrano beztroskie lata dzieciństwa i zastąpiono je traumatycznymi przeżyciami.

Codzienność dla nich to dzwięk grzmiących dział i syren alarmowych. To strach przed czymś, co dla większości z nas jest trudne do wyobrażenia. Nocami, gdy innych kołyszą sny, ich oczy wypełnione są koszmarami. To dzieci, które chcą jedynie uczciwie, bezpiecznie żyć.

Ale możemy im pomóc. Możemy przynieść im odrobinę światła w ciemności ich losu. Poprzez naszą zbiórkę, chcemy dostarczyć podstawowe produkty, które pomogą im przetrwać. Jedzenie, leki, ciepłe ubrania, koce - to podstawy, które są dla nich kluczowe. Te proste rzeczy mogą uczynić ich życie bardziej znośnym.

Twoje wsparcie jest mostem pomiędzy strachem a nadzieją. Twoja hojność to kropla w morzu potrzeb, ale to kropla, która może zmienić świat dla tych dzieci. Twój dar to wyraz miłości, troski i empatii. To szansa na normalność w świecie, który jest daleki od naszej codziennej rzeczywistości.

Razem możemy dostarczyć nadzieję, a nadzieja jest tym, co te dzieci potrzebują teraz bardziej niż kiedykolwiek. Twoje wsparcie jest ich uśmiechem, który świeci w ciemnościach ich losu. Dziękujemy za Twoje serce i dobroć, które pomogą im przetrwać. Razem możemy sprawić, że świat stanie się lepszy dla nich.

Nie prosimy o pieniądze. Prosimy o spakowanie niepotrzenych Ci już ubrań do kartonów. Dla Ciebie to niewiele...dla dziaciaków to cały świat. 

Więcej o naszych działaniach www.viavitae.pl