Logo

Fundacja Pomocy Samotnym Matkom

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Pomocy Samotnym Matkom
Toruń

Jesteśmy organizacją pozarządową działającą od 1991r. Celem naszej fundacji jest pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych. Prowadzimy świetlicę ,,Dzieciom Starówki’’ w Toruniu, do której uczęszcza 40-oro dzieci w wieku 5-15 lat, z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo oraz wymagających wsparcia edukacyjnego i materialnego.

Jesteśmy organizacją pozarządową, utrzymującą się wyłącznie z dotacji oraz darowizn od osób fizycznych i firm. Celem naszej fundacji jest pomoc rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz podnoszenie poziomu edukacji dzieci pochodzących z rodzin biednych i zaniedbanych. Patrząc każdego dnia na nasze podopieczne, widzimy jak wiele starań wkładają w to, aby zapewnić godny byt swoim dzieciom i oddać im wszystko, co mają, aby nie czuły się gorsze od rówieśników, którzy posiadają przy sobie obojga rodziców. Jednakże wielozadaniowość sytuacji, w której się znalazły niejednokrotnie je przerasta i dbając o swoje pociechy często zapominają o sobie. W wielu przypadkach koreluje to z zaniżeniem poczucia własnej wartości i depresją. Wszystkie oszczędności przeznaczają na swoje dzieci i nie stać je, aby o siebie zadbać. Rodziny te potrzebują wsparcia psychologicznego, ale także materialnego. W to, aby standard życiowy naszych podopiecznych się poprawił, wkładamy własne siły oraz serca, lecz ze względu na brak wystarczających środków, nie jesteśmy w stanie wszystkiego sfinansować.