Logo

Stowarzyszenie Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie Instytut bł. s. Ewy Noiszewskiej
Skarżysko Kościelne

Stowarzyszenie ma na celu: – działanie na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, z uwzględnieniem ich różnorakich potrzeb, w tym rehabilitacji; – niesienie pomocy osobom indywidualnym i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej; – działanie na rzecz edukacji i oświaty, w tym w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia; – promowanie i organizowanie wolontariatu; – upowszechnianie turystyki, kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku; – promowanie zdrowia i zdrowego stylu życia;