Logo

Wsparcie Rodzinnego Domu Dziecka w Chmielnie

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Pomagam
Data zakończenia:
31.12.2023
Łódź

Rodzinny Dom Dziecka w Chmielnie działa od listopada 2016 roku. Prowadzący placówkę mieszkają wspólnie z Wychowankami, tworząc wielką rodzinę.

Zadaniem Rodzinnego Domu Dziecka jest zapewnienie Wychowankom godnych warunków rozwoju, do czego w dużej mierze przyczynia się panująca tam rodzinna atmosfera. Niedawno okazało się, podczas romontu domu tata, współzałozyciel Rodzinnego Domu Dziecka, uległ wypadkowi i nie jest teraz w stanie sprostać wymaganiom dnia codziennego i zapokojeniu podstawowych potrzeb swoim dzieciom.