Logo

Wesprzyj Skarbiec Dobrego Wychowania

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Data zakończenia:
12.12.2022
Lublin

Skarbiec Dobrego Wychowania jest funduszem stypendialnym wspierającym najzdolniejszą młodzież, rozwijającą swoje talenty i pasje poprzez realizowany program Akademii Młodzieżowej. Stypendia otrzymuje młodzież, która wykazuje się dużym zaangażowaniem, wysokimi wynikami w nauce, ale nade wszystko wzorową postawą moralną.