Logo

Odwiedź nasze sklepy stacjonarne

Przekonaj się, że można łączyć modę z realnym pomaganiem. Sprawdź adresy sklepów stacjonarnych w Twojej okolicy:

 

BUTIKI CYRKULARNE

Warszawa

Butik Cyrkularny | Złote Tarasy

Wpadnij w odwiedziny: poziom -I, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Godziny otwarcia: pon. - sob. oraz niedziele handlowe: 09:00 - 22:00

tel: 576 277 577, mail: zlotetarasy@nsg.eco

Jesteśmy na Instagramie - zobacz

W tym miesiacu ten sklep wspiera  Stowarzyszenie Monopol Warszawski - ubrania możesz przynieść do tego sklepu stacjonarnego lub wypełnić formularz i przekazać rzeczy za pomocą naszego portalu!

 

Butik Cyrkularny | Galeria Wileńska

Odwiedź nas: II piętro galerii, ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa

Godziny otwarcia: pon. - sob. 9:00 - 21:00 oraz niedziele handlowe: 10:00 - 20:00

tel: 796 582 222, mail: galeriawilenska@nsg.eco

W tym miesiącu ten sklep wspiera Fundację Serce Miasta - ubrania możesz przynieść do tego sklepu stacjonarnego lub wypełnić formularz i przekazać rzeczy za pomocą naszego portalu!

 

Wrocław

Butik Cyrkularny | Pasaż Grunwaldzki

Odwiedź butik: I piętro centrum handlowego, plac Grunwaldzki 22, 50-363 Wrocław

Godziny otwarcia: pon. - sob. 9:00 - 21:00, niedziele handlowe: 10:00 - 20:00

tel: 576 277 477, mail: pasazgrunwaldzki@nsg.eco

Jesteśmy na Instagramie - zobacz

W tym miesiącu ten sklep wspiera Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci - ubrania możesz przynieść do tego sklepu stacjonarnego lub wypełnić formularz i przekazać rzeczy za pomocą naszego portalu!

 

Butik Cyrkularny | Lotnicza 24

Odwiedź butik: ul. Lotnicza 24, 54-155 Wrocław

Godziny otwarcia: pon. - sb. 10:00 - 19:00, niedziele handlowe: 10:00 - 16:00

tel: 731 372 222, mail: lotnicza@nsg.eco

Jesteśmy na Instagramie - zobacz

W tym miesiącu ten sklep wspiera Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ - ubrania możesz przynieść do tego sklepu stacjonarnego lub wypełnić formularz i przekazać rzeczy za pomocą naszego portalu!

 

REGULAMIN PROMOCJI OBOWIĄZUJĄCYCH W SKLEPIE 

I. Organizator 

Promocje obowiązujące działają w sklepach stacjonarnych Butik Cyrkularny. (dalej: „Promocja”) organizowana jest przez NEW SOLUTIONS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bokserska 64, lokal 313, 02-690 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702792. Dokumentacja spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5213801376, REGON: 368713960, o kapitale zakładowym w wysokości 57 000,00 zł. dalej zwany „Organizatorem” prowadzona jest na warunkach i zasadach opisanych w regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”). 

II. Zasady uczestnictwa w Promocji 

W Promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w czasie trwania Promocji dokonają zakupu w jednym ze sklepów stacjonarnych Butik Cyrkularny Organizatora NSG na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej również: „Uczestnik Promocji”). 

1. Promocja trwa od dnia 04.01.2024 do dnia 30.06.2024 r. lub do wyczerpania zapasów. 

    2. Przedmiotem Promocji jest możliwość zakupu produktów i akcesoriów z aktualnym rabatem określonym w plakacie na witrynie sklepowej zakupionego przez Uczestnika Promocji w sklepie, o którym mowa w ust. 1. na terytorium Rzeczypospolitej w dniach 04.01.2024 do dnia 30.06.2024 r. lub do wyczerpania zapasów (dalej również: „Przedmiot Promocji”), na warunkach opisanych w ust. 3-10 poniżej. 

3. Promocja obejmuje produkty nieprzecenione z wyłączeniem “strefy Outdoor”, produktów nazwanych Outdoor Mix (dalej zwane: Produktem). Nie obejmuje również kart podarunkowych, toreb papierowych oraz książki “Odpowiedzialna moda” Katarzyny Zajączkowskiej. 

4. Warunkiem spełnienia promocji są zakupy minimum jednej sztuki zarejestrowane na jednym paragonie. 

5. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem opłaty Produktów niezbędnych do udzielenia rabatu). 

6. Każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z Promocji tyle razy ile razy zakupi produkty z kategorii opisanej w pkt 4. na jednym paragonie. 

7. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny. 

8. Uczestnik Promocji ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Promocji. Nie wyłącza to uprawnienia Organizatora do wprowadzenia mechanizmu automatycznego uczestnictwa w Promocji na korzyść Uczestnika Promocji. 

9. Niniejsza Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dn. 19.11.2009 r. 

10. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

Regulamin promocji "1+1 na buty Regatty"