Logo

REDUKUJ Z UDO EMISJĘ CO₂ I OSZCZĘDZAJ WODĘ

REALNIE!

Teraz w Ubrania Do Oddania, dzięki współpracy z ekspertkami Plan Be Eco, powstał kalkulator, który pokazuje na jakim poziomie redukujesz emisję CO₂ oraz oszczędzasz wodę decydując się przekazać do nas swoje niepotrzebne ubrania.

♻️ Co istotne: Ekspertki z Plan Be Eco policzyły ślad węglowy i wodny ubrań zgodnie ze standardami GHG Protocol, a o metodyce i działaniach grupy eksperckiej Plan Be Eco dowiesz się więcej tutaj .

Co to takiego ślad węglowy (carbon footprint)? W prostych słowach, to suma całkowitej emisji gazów cieplarnianych (m.in CO₂, metan, podtlenek azotu) wygenerowanych przez organizację, produkt lub osobę.

Co to takiego ślad wodny? To suma pośredniego (produkcja dóbr) i bezpośredniego (np. kąpiel, pranie) zużycia wody przez konsumenta.

Impakt społeczny wynikający z przekazywania środków finansowych do NGO’sów, rozszerzyliśmy o równie precyzyjne przeliczenie impaktu ekologicznego.

WSPÓLNIE ZEBRALIŚMY JUŻ:

👉🏼 2 688 361 kg ubrań, dzięki którym

♻️ zredukowaliśmy emisję CO₂ o 34 679 850 kg

♻️ zaoszczędziliśmy 16 777 923 m³ H₂O

Korzystając z UbraniaDoOddania.pl dowiesz się, ile dzięki tobie NIE ZOSTAŁO wygenerowane CO₂ do atmosfery w przeliczeniu na:

♻️ 🌳 ekwiwalent pochłaniany przez drzewa

♻️ 🚘 emisję odpowiadającą kilometrom przejechanym autem

Moda to nie tylko ogromna emisja CO₂, ale również niewyobrażalne zużycie H₂O. Przekazując do nas swoje ubrania, dowiesz się, ile jej oszczędzasz w przeliczeniu na:

♻️💧 liczbę litrów, które wypijesz

♻️ 🚿 liczbę litrów, które zużywasz pod prysznicem

Przekaż swoje niepotrzebne ubrania klikając TUTAJ .
Dlaczego ta świadomość jest tak ważna?

Wszyscy w większym lub mniejszym stopniu odpowiadamy za emisję śladu węglowego (carbon footprint), a nasze decyzje zakupowe i postawy konsumenckie generują go więcej lub mniej. Te same aspekty wpływają również na procesy zużywania i oszczędzania wody.

W Europie sektor odzieżowy zalicza się do pierwszej piątki największych emitentów CO2 po budownictwie, transporcie i żywności. Raport i badania nad tym obszarem wsakazują, że brak zmian w tym sektorze poskutkuje podwojeniem emisji CO2 w branży modowej i to już w 2030 roku. Brak podjęcia działań dekarbonizacyjnych sprawi, że w 2030 roku moda wyemituje nawet 2,7 miliarda ton ekwiwalentu CO2. Przy aktualnym tempie wzrostu, do 2050 roku, może wykorzystać ponad jedną czwartą światowego budżetu węglowego!

Strategia Zielonego Ładu przyjęta przez Komisję Europejską dla krajów G20, której celem jest utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 1,5 stopnia, zakłada redukcję emisji CO₂ o 45-55 proc w 2030 roku. W raporcie znajduje się wskazanie wielu rozwiązań technologicznych dedykowanych branży, ale duży obszar poświęcony został postawom konsumenckim i osobistym wyborom, które powielone przez wiele osób, realnie wpłyną na emisję CO₂ w modzie.

Zaledwie 20 procent najbogatszych Europejczyków emituje emisje o 83 proc. Większe, niż 74 proc. Indonezyjczyków żyjących znacznie poniżej zużycia mody. 84 proc. emisji CO2 powstaje do momentu dostarczenia ubrania na sklepowy wieszak, a dłuższe używanie i przywracanie niepotrzebnych ubrań do ponownego obiegu realnie obniża tę emisję. Według Instytutu Hot or Cool i według wskazań strategii Komisji Europejskiej ograniczenie zakupów nowych ubrań jest najskuteczniejszym i zarazem najprostszym sposobem obniżania emisji CO2 w branży modowej. Dlatego tak istotne znaczenie mają świadome zakupy i nasze wybory konsumenckie. Sięganie po ubrania z drugiego obiegu, naprawianie tego co mamy i odpowiedzialne pozbywanie się niepotrzebnych ubrań ma realne przełożenie na obniżenie emisji CO2.