Logo

Wszystkie kampanie

Zebrano: 1 409,68 zł
Zostało 364347 dni
10 000,00 zł

Fundacja TipTop to pozarządowa organizacja dobroczynna, która opiekuje się dziećmi z niepełnosprawnościami, z ciężkimi chorobami, wadami wrodzonymi, po urazach. Organizujemy wsparcie merytoryczne, psychologiczne i finansowe. Każdego miesiąca zapewniamy naszym podopiecznym niezbędny sprzęt, rehabilitacje, konsultacje lekarskie i nierefundowane leki. Jesteśmy dla dzieci, jesteśmy po to, by im pomagać.

Zebrano: 187,62 zł
Zostało 364347 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy organizację pożytku publicznego i walczymy o sprawność seniorów. Na terenie całej Polski zachęcamy przedstawicieli srebrnego pokolenia do zajęć fizycznych, zadań umysłowych, współtworzenia aktywności, jednym słowem do życia na pełnych obrotach z radością i uśmiechem, z korzyścią dla własnego zdrowia.

Zebrano: 101,48 zł
Zostało 364351 dni
10 000,00 zł

Celem Fundacji jest działanie na rzecz godnego życia jednostek i rodzin w społeczeństwie, a w szczególności: * pomoc humanitarna, * działalność charytatywna, * pomoc społeczna, * działalność szkoleniowa, oświatowa i edukacyjna, * ochrona zdrowia i życia, * działalność sportowa i turystyczna, * działalność w dziedzinie kultury i sztuki, * działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego (działalność ekologiczna). W ostatnim czasie Fundacja zajmuje się głównie pomocą dla Ukrainy.

Zebrano: 4 281,95 zł
Zostało 364352 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy osób, które kochają zwierzęta i dla ich dobra zrobią wiele. Marzy nam się Świat, w którym każde Zwierzę jest dobrze traktowane, szanowane i kochane. Działamy wolontaryjnie. Interweniujemy tam gdzie zagrożone jest życie i dobro zwierząt, łamane ich prawa, dochodzi do przemocy. Organizujemy adopcje Zwierząt, walczymy z bezdomnością. Edukujemy każde pokolenie. Stawiamy na prewencję i ograniczenie rozrodu.

Zebrano: 198,82 zł
Zostało 364357 dni
10 000,00 zł

Pruszkowskie Stowarzyszenie na rzecz zwierząt to organizacja non profit, której celem jest niesienie pomocy wszystkim porzuconym zwierzętom na terenie miasta Pruszkowa i nie tylko

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364358 dni
10 000,00 zł

Fundacja SupeRoleModels działała w latach 2009-2020 działała w Nowym Jorku, USA, a w 2021 r. przenieśliśmy się do Warszawy. Misją naszej Fundacji jest dążenie do destygmatyzacji osób z uzależnieniami i chorobami psychicznymi, przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu, a także upowszechniamy działania profilaktyczne oraz terapie komplementarne w ich leczeniu. W naszych działaniach promujemy holistyczne podejście do życia, zdrowia i osiągnięcia pełnego dobrostanu każdego człowieka.

Zebrano: 159,58 zł
Zostało 364359 dni
10 000,00 zł

Fundacja Podaj Dalej zajmuje się remontem dziecięcych pokoi u rodzin w ciężkiej sytuacji materialnej. Wykorzystujemy kreatywność do tworzenia ciekawych rozwiązań wnętrzarskich. Odnawiamy i przerabiamy meble i dekoracje – potrafimy stworzyć coś z niczego. Rodziny objęte programem mają za zadanie stworzyć i zrealizować własny projekt pomocowy. W trakcie trwania projektu w pełni wspieramy rodzinę. W myśl hasła PODAJ DALEJ wierzymy, że jeden dobry uczynek pociągnie za sobą kolejne.

Zebrano: 4 159,01 zł
Zostało 364363 dni
10 000,00 zł

Fundacja dla Szczeniąt Judyta to organizacja non profit, której celem jest niesienie pomocy psim dzieciom. Pod naszą opiekę trafiają szczenięta porzucone, chore, skrzywdzone, po wypadkach, zabierane z rowów, pól i ulic – często z matkami. Leczymy je, przygotowujemy do adopcji i znajdujemy dla nich dobre, świadome podejmowanej odpowiedzialności, kochające domy. Oprócz maluchów, które wymagają „standardowej pomocy”, takiej jak odrobaczenie, odkarmienie, szczepienia.

Zebrano: 67,19 zł
Zostało 364364 dni
10 000,00 zł

Fundacja Digital University działa od 2014 roku. Jej misją jest edukacja w zakresie nowych technologii i umiejętności świadomej eksploatacji zasobów naturalnych, poszerzanie świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz pomoc w rozumieniu i dostosowaniu się do wciąż zmieniającego się świata. Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych. Prowadzimy projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli dotyczące ekologii i bezpieczeństwa w sie

Zebrano: 48,18 zł
Zostało 364365 dni
10 000,00 zł

Jesteśmy organizacją o celach niezarobkowych opartej na pracy społecznej naszych członków - staramy się czyniś świat wokół nas piękniejszym i mądrzejszym.

Zebrano: 94,01 zł
Zostało 364368 dni
10 000,00 zł

Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Zrzesza rodziców (opiekunów) osób z niepełnosprawnością oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Jako główny cel swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Cel: 10 000,00 zł
Zostało 364368 dni
10 000,00 zł

Fundacja powstała w 2011r. i realizuje cele związane z projektami unijnymi, ochroną środowiska, współpracuje z fundacjami w Europie Zach – Niemcy i środkowo-wschodniej (Ukraina). Pielęgnuje cele związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.