Logo

Wyjazd terapeutyczny dzieci z rodzin zastępczych

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
Data zakończenia:
27.08.2021
Krosno

dla 30 dzieci w wieku 1- 21 lat, przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej. Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci.

Wyjazd dla 30 dzieci w wieku 1- 13 lat, przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej.  Projekt jest dedykowany dzieciom z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD,  z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce i relacjach. 

Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci.  Na podstawie diagnoz dla każdego dziecka zostanie ułożony indywidualny program pracy terapeutycznej, który uzupełniony o materiały edukacyjne zostanie przekazany do realizacji przez rodzica/opiekuna w domu. 

Turnus terapeutyczny to miejsce dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje i zdobywać nowe umiejętnośc radzenia sobie z emocjami, regulacje emocji.

Turnus w Bieszczadach w pięknym naturalnym otoczeniu. Wrzesień 2021