Logo

Pomoc dzieciom z poznańskich podwórek

Data zakończenia:
30.09.2020
Poznań

Zebrane środki przeznaczymy przede wszystkim na jedzenie podczas zajęć, na które zabieramy naszych podopiecznych w ramach dożywiania. Pozostałe środki sfinansują inne koszty związane organizacji zajęć, m.in. bilety wstępu do miejsc rekreacji i kultury (basen, kino, parki linowe, lodowiska itp.) oraz opiekę w drodze na zajęcia i podczas zajęć.

Grupa Animacji Społecznej Rezerwat od ponad 10 lat, prowadzi zajęcia dla dzieci z defaworyzowanych dzielnic, dając im w ten sposób możliwość rozwoju i wyrównywania szans względem rówieśników.


Potrzebna Twoja pomoc w finansowaniu działań przez najbliższe kilka miesięcy.

Aktualnie prowadzimy trzy grupy pięcioosobowe, bardzo zależy nam by jak najszybciej rozpocząć dwie kolejne 6-8 osobowe, bo jest potrzeba i są dzieci, które na zajęcia czekają.

 

Z każdą grupą pracujemy 2-3 lata, spotykając się z nią 1-2 razy w tygodniu, w zależności od możliwości finansowych. Grupą opiekuje się dwóch pedagogów ulicy (streetworkerów), którzy budują z dziećmi relację opartą na zaufaniu, wzajemnej sympatii i szacunku, konfrontując je równocześnie z zupełnie nowymi dla nich doświadczeniami.

Poprzez nasze działania konfrontujemy dzieci z zuperłnie nowymi dla nich doświadczeniami i pomagamy im odkrywać ich pasje i talenty, staramy się podnosić samoocenę, a także zapewniać wsparcie emocjonalne.

 

Razem z naszymi podopiecznymi - obecnymi i przyszłymi, serdecznie dziękujemy!!!