Logo

Koronawirus w Polsce – PCK wspiera potrzebujących przebywających w kwarantannie

Data zakończenia:
18.05.2020
Warszawa

Kampania ma na celu pomoc rzeczową w postaci żywności i środków czystości osobom przebywającym w kwarantannie w związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 (koronawirus). Akcja obejmie głównie osoby potrzebujące, będące pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej a więc seniorów, osoby samotne, niepełnosprawne, bezdomne oraz podopiecznych naszej organizacji, w tym Powstańców Warszawskich.

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie podejmuje działania w zakresie pomocy rzeczowej dla osób przebywających na kwarantannie w związku z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 (koronawirus). Z zebranych środków zakupimy żywność i artykuły pierwszej potrzeby (środki czystości i ochrony osobistej) osobom, które nie mają do nich dostępu z racji przymusowego odosobnienia lub braku bliskiej osoby, która wsparłaby podopiecznego w tym trudnym okresie. Zakupione artykuły będą dostarczone przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i Strażą Pożarną.

Nie wychodząc z domu możecie również włączyć się bezpośrednio w akcję wspierającą potrzebujących.

Bądźcie z nami.