Logo

Warsztaty rozwojowe dla wolontariuszy

Data zakończenia:
31.07.2023
Łódź

Angażując się społecznie, wolontariusze często zmagają się z różnymi wyzwaniami i wątpliwościami. Bardzo ważne w pracy na rzecz innych jest dbanie o siebie, rozwój zdolności i ciągłe uczenie się, by jak najskuteczniej nieść pomoc. Dlatego chcielibyśmy zaproponować społecznikom kolejne warsztaty rozwojowe :) Nasi trenerzy mają głowy pełne pomysłów, ale potrzebujemy środków na organizację zajęć.

Na otwarte warsztaty chcemy zaprosić w szczególności wolontariuszy działających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, świetlicach, domach pomocy społecznej, hospicjach. Planujemy zajęcia m.in. stresie, wypaleniu, motywacji, komunikacji.

By zaprosić jak najwięcej chętnych osób, będą to warsztaty zdalne, by każdy zainteresowany mógł dołączyć, bez względu na, to skąd będzie się z nami łączył :)

Przekazując ubrania na naszą zbiórkę pomożesz nam zorganizować ciekawe warsztaty!