Logo

Odnawialni => Niezniszczalni

Prowadzona przez Organizację:
Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Zielonki
Zielonki

Odwiedzimy 200 grup przedszkolnych, a przedszkolakom bezpłatnie rozdamy puzzle edukacyjne, na odwrocie których dorośli znajdą praktyczne porady dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) zarówno tekstowych jak i filmowych za pośrednictwem kodów QR. Zadanie wspiera m.in. WFOŚiGW w Krakowie, a niniejsza zbiórka ma służyć wypełnieniu wkładu własnego Stowarzyszenia.

W idei OZE nie powinno chodzić o montowanie czegokolwiek. Dlatego edukujemy najmłodszych, a za ich pośrednictwem starszych. W ramach zajęć nie rozdajemy ulotek, a praktyczne zabawki. Tym razem będą to puzzle obrazujące dostępne i przyszłościowe technologie pozyskiwania czystej energii. Przekazując nieużywane ubrania także wpływasz na ograniczenie zużycia energii, która byłaby potrzena do produkcji nowych. Jedoncześnie robiąc porządek u siebie wspierasz naszą inicjatywę.