Logo

Zbiórka na program Uniwersytet Sukcesu - edukacja młodych kobiet ze środowisk wykluczonych

Prowadzona przez Organizację:
Fundacja Digital University
Kampania CSR
Data zakończenia:
31.03.2023
Warszawa

Wspieraj roczny program Uniwersytet Sukcesu, czyli edukację młodych kobiet ze środowisk nieuprzywilejowanych, opuszczających pieczę zastępczą, domy dziecka, placówki wychowawczo-opiekuńcze i z rodzin funkcjonujących w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Uniwersytet Sukcesu 
Ogólnopolski program rozwoju kompetencji technologicznych skierowany do młodych kobiet (18-25 lat) ze środowisk wykluczonych chcących wejść na rynek pracy i poszukujących swojej drogi zawodowej. To jedyny w Polsce program dający w 100% możliwość zdobycia kompetencji przyszłości, pozwalający odnaleźć się w zdigitalizowanym i zmieniającym się świecie i dający realną możliwość zdobycia dobrze płatnej i ciekawej pracy.

Do kogo skierowany jest program? 

  • do ambitnych, zdolnych i pracowitych kobiet między 18 a 25. rokiem życia
  • do podopiecznych i wychowanek domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych
  • do młodych kobiet, które do tej pory musiały mierzyć się z wieloma przeciwnościami losu i wykluczeniem
  • do zdeterminowanych dziewczyn, chcących odmienić swoją sytuację materialną lub życiową