Logo

KAMPANIA STATUTOWA: FUNDACJA DAJ HERBATĘ

Prowadzona przez Organizację:
FUNDACJA DAJ HERBATĘ
Warszawa

Z marzeń o zbawieniu świata powstała Fundacja Daj Herbatę. Najpierw zrodziła się akcja "Daj herbatę" zainicjowana przez obecną Prezes Kasię, która pracując przy dworcu widziała codziennie zziębniętych bezdomnych nie szukających pieniędzy lecz czegoś ciepłego. Widziała łzy, gdy z nimi rozmawiała i radość, kiedy przynosiła im zwykłą herbatę. Fundacja działa na rzecz bezdomnych w duchu redukcji szkód. Skupia się na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, bo wtedy można dotrzeć głębiej. Liczy się człowiek, nie objaw

Projekty fundacji są realizowane  TYLKO dzięki pracy wolontariuszy

 

 

POSIŁKI NA DWORCU CENTRALNYM - świadome działenie uspołeczniające - projekt, który polega na rozdawaniu regularnych, ciepłych posiłków, napojów oraz ubrań i środków higienicznych przy Dworcu Centralnym. Projekt odbywa się w poniedziałki o 20:00, podpieczni mogą także korzystać z usług poradnictwa. Jednorazowo z pomocy korzystała od 130-170 osób. W ramach posiłków na Dworcu zorganizowaliśmy VI Wigilii na Dw. Centralnym oraz VII Wielkanocy.

 

 

 

Projekt MIESIĄC LUDZI BEZDOMNYCH – projekt, który ma na celu uświadamianie społeczeństwa, iż problem bezdomności dotyczy nas wszystkich. W ramach obchodów organizujemy koncert charytatywny, wykład oraz zbiórkę żywności w warszawskich lokalach gastronomicznych. W trakcie koncertu zbieramy fundusze na cele statutowe fundacji. 

 

 

Projekt „freeDOM” - to mieszkanie-pokój treningowy w ramach, którego osoba bezdomna dostaje wsparcie oraz pomoc "asystenta". Podczas programu beneficjent zobowiązany jest do czynnego włączania się w działalność organizacji. 

 

 

Stale współpracujemy m.in z:

 

 

Kuchnia za Ścianą

przy projekcie "Podaruj Obiad", więcej na: http://warszawa.ngo.pl/wiadomosc/2186755.html#

 

Fortior-Fundacja dla Wielu

projekty są w trakcie przygotowania :)

 

Klubokawiarnia Życie jest fajne

projekty aktywizujące społeczność tj.: Zbiórki Ubrań, Dni Różnorodności, Wykłady

 

Akademia Pedagogiki Specjalnej oraz Samorząd APS

otrzymujemy wsparcie merytoryczne i współpracujemy przy projekcie Miesiąc Ludzi Bezdomnych