Logo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu

Data zakończenia:
31.07.2022
Przemyśl

Kolejny raz ruszamy ze zbiórką odzieży! Z Waszą pomocą zebraliśmy już 15 ton odzieży używanej, dzięki czemu nasi podopieczni otrzymali wsparcie finansowe!

Na skutek pandemii wiele rodzin boryka się z problemami finansowymi oraz zdrowotnymi. Nie chcemy zostawić naszych podopiecznych w potrzebie. Zachęcamy do przekazania odzieży i wsparcie naszej organizacji! 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu jest organizacją pozarządową działającą w sferze pożytku publicznego od ponad 100 lat. Naszym celem jest wspieranie dzieci niepełnosprawnych oraz rodzin najbiedniejszych. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla dziecka z opiekunem oraz wiele wydarzeń kulturalnych m. in. przegląd kolęd dla ponad 300 dzieci niepełnosprawnych, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Prowadzimy także placówkę wsparcia dziennego - Świetlicę dla ok. 100 uczestników.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest ogólnopolskim stowarzyszeniem pożytku publicznego, które prowadzi działalność na rzecz dzieci już ponad 100 lat w oparciu o środki pochodzące od ludzi dobrej woli, zakładów pracy oraz darowizn.

W skali kraju prowadzimy różnorodną działalność mającą na celu pomoc dzieciom, rodzinom, osobom niepełnosprawnym oraz wszystkim potrzebującym.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu obejmuje obszarem działania powiaty: przemyski – ziemski i grodzki, jarosławski, przeworski, lubaczowski. Koordynuje działalność 30 Kół Przyjaciół Dzieci w tym 5 Koła Specjalistyczne (4 Koła pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym oraz jedno Koło zrzeszające rodziny zastępcze).

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu:

 • prowadzi m.in. Placówkę Wsparcia Dziennego (Świetlicę TPD „Przystań”) dla dzieci na Osiedlu Kazanów gdzie opieką obejmuje około 100 uczestników,
 • wspiera rodziny zastępcze,
 • organizuje wiele imprez dla dzieci np. przegląd kolęd dla ponad 300 dzieci niepełnosprawnych, Dzień Dziecka, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego,
 • prowadzi programy profilaktyczne oraz zajęcia i terapię dla dzieci z uszkodzeniami słuchu, mowy, autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną,
 • organizuje pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności,
 • prowadzi zbiórkę publiczną do puszek, która pozwala na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
 • każdego roku organizuje wypoczynek letni dla około 1500 uczestników w
 • następujących formach: kolonie wypoczynkowe, turnusy rehabilitacyjne, turnusy dla dziecka z opiekunem, wczasy rodzinne, wyjazdy zagraniczne, obozy młodzieżowe, półkolonie itp.,
 • w naszych strukturach funkcjonuje społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD.

Środki zebrane podczas zbiórki zostaną przeznaczone na wsparcie dzieci i młodzieży, podopiecznych naszego Towarzystwa, w szczególności na:

 • indywidualną pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z rodzin zastępczych, biednym, podopiecznych świetlic TPD w tym: zakup leków, opłacenie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym lub kolonii wypoczynkowej, zakup podręczników, zakup żywności, opłacenie zajęć rehabilitacyjnych, dojazdy do szkół, ośrodków i na rehabilitację w tym komunikacją publiczną lub zwrot za paliwo,
 • organizację imprez kulturalnych, spotkań mikołajkowych, andrzejkowych, przygotowanie paczek, organizację wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z rodzin zastępczych, biednych, podopiecznych świetlic TPD.