Polska Akcja Humanitarna

KRS: 0000136833

Warszawa

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

228288882

katarzyna.pokornowska@pah.org.pl

Misją Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH) jest uczynienie świata lepszym poprzez łagodzenie ludzkiego cierpienia i propagowanie wartości humanitarnych. Pomagamy na terenie całego świata, reagując w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne, takie jak katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Chronimy ludność cywilną, ponieważ najważniejsze jest dla nas życie i zdrowie drugiego człowieka.

Aktualnie trwające akcje charytatywne
Zebrano: 2 113,24 zł
Zostało 364806 dni
10 000,00 zł

Dołącz do zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej i przekaż odzież dla migrantek i migrantów, przebywających na granicy polsko-białoruskiej, którzy pilnie potrzebują naszego wsparcia w czasie zimy.